Eliberare documente din arhivă

Eliberează la cererea persoanelor fizice şi juridice, certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează şi le deţine Municipiul Baia Mare.

Extras din HCL 110 din 2009:
“Începând cu 01.04.2009, se stabilesc următoarele taxe pentru eliberarea de copii, extrase, certificate deţinute de Arhiva Primăriei Municipiului Baia Mare după cum urmează:
-1 leu pentru o pagină format A4;
-2 lei pentru o coală format A4 faţă-verso;
-0,5 lei pentru o pagină format A4 adiţională, pentru copierea de planşe
-2 lei pentru o pagină format A3;
-3 lei pentru o coală format A3 faţă-verso.
-1 leu pentru o pagină format A3 adiţională, pentru copierea de planşe
-2 lei/fotografie, pentru fotocopii pe suport magnetic
-38 lei taxă de cercetare documente”

Cine poate solicita acest serviciu

Serviciul poate fi solicitat de orice persoană care are o legătură prin domiciliu, proprietate, afacere sau loc de muncă cu Municipiul Baia Mare.
Pot solicita certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează şi le deţine Municipiul Baia Mare, persoanele care în trecut au beneficiat de servicii ale administraţiei publice locale şi au nevoie de dovada acestor servicii în prezent.


Paşii ce trebuie urmaţi

Pentru a solicita documentele de care aveți nevoie trebuie parcurși următorii pași:


Depunerea unei cereri tip în care să se specifice documentul şi anul emiterii

Anul emiterii este foarte important deoarece indicarea unui an greșit, duce la un răspuns negativ.
Este de preferat indicarea unui interval de timp, fapt care duce la plata unei taxe suplimentare, stabilită de Consiliul Local.
Cererea se depune în nume personal, ceea ce înseamnă că, de regulă, nu se acceptă depunerea de către terţe persoane. În cazul în care solicitantul, din motive medicale, nu poate să depună personal cererea, este de preferat să o trimită prin poştă. Persoanele aflate în străinătate care mandatează pe cineva să le depună o cerere, vor face acest lucru printr-o procură legalizată pe care o vor anexa cererii.


Dacă nu poate să specifice anul emiterii, solicitantul plăteşte o taxă de cercetare a arhivei

Copia chitanţei de plată a taxei se anexează la cererea tip.
La depunere solicitantul va primi un bon care conţine nr. de înregistrare, data depunerii, termenul de rezolvare, numele solicitantului, cuprinsul actului, postul la care a fost depus, semnătura operatorului, programul cu publicul al Arhivei, telefoanele la care poate suna.


Primirea răspunsului prin poştă sau ridicare personal de la sediul Compartimentului Elaborare Documente, Arhivă

Solicitantul poate urmări solicitarea telefonic la numărul 0262-217107, sau on-line folosind facilitatea sitului de urmărire a stadiului rezolvării petiţiilor, introducând numărul de înregistratre şi CNP/CUI.

Timpul de soluţionare este de maximum 30 de zile.
La ridicarea/primirea răspunsului solicitantul primeşte un document care poartă acelaşi număr de înregistrare cu petiţia depusă, conţinând răspunsul la solicitare , la care sunt anexate eventual copii autentificate ale actelor solicitate.Informaţiile solicitate pot fi trimise prin poştă sau ridicate personal de la sediul Compartimentului Elaborare Documente, Arhivă


Acte necesare

• Cerere tip
• Copia după chitanța de plată a taxei de copiere a documentelor solicitate, dacă este cazul
• Copia după chitanța de plată a taxei de cercetare documente, unde este cazul
• Acte doveditoare, în situația solicitării unui duplicat după contractul de vînzare cumpărare al locuinţei


Unde se face solicitarea

Solicitarea se depune la Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă


 
Program depunere/ridicare documente
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-16:00 08:00-12:00
 
Pentru mai multe informații contactați Compartiment Elaborare Documente, Arhivă Adresa: Str. Progresului 17B (în spatele Policlinicii nr.2) Telefon: 0262 217 107 E-mail: ileana.sisestean@baiamare.ro
Program Compartiment Elaborare Documente, Arhivă
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-17:00 08:00-15:00
 
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...