Vizarea anuală a autorizațiilor/acordurilor de funcționare(online)

Vizare anuală a autorizaţiilor/ acordurilor de funcţionare, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie şi altele pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare, este obligatorie până la data de 31 martie a anului în curs, urmând ca după această dată să se perceapă penalizări

Pașii ce trebuie urmați

Pentru vizarea anuală a autorizațiilor / acordurilor de funcționare, se parcurg următorii pași:


Transmiterea documentelor necesare

Solicitarea se poate face prin transmiterea documentelor necesare la adresa de mail: cic@baiamare.ro


Primirea vizei anuale

Pe adresa indicată în cerere, solicitantul va primi un mail de confirmare din partea serviciului de specialitate cu privire la faptul că Autorizația/Acordul de functionare a fost vizat pe anul în curs.

!!! Dacă utilizaţi o adresă de mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere mailul de confirmare . Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de mail.


Documente necesare
Solicitarea pentru viza anuală care va fi trimisă la dresa de email cic@baiamare.ro, iar prezentei cereri:(Descarcă cererea), vor fi anexate următoarele:

     • Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului sau a împuternicitului acestuia, cu privire la faptul că nu au intervenit modificări ale condiţiilor de funcţionare de la data emiterii autorizaţiei şi că deţine toate avizele şi acordurile necesare funcţionării emise de către autorităţile abilitate;(Descarcă declarația)
 
     • Copie a actului de identitate al administratorului sau imputernicitului acestuia, semnatar al declarației pe proprie răspundere;

     • Chitanţa de plată a taxei, sau extrasul de cont, in cazul plăţii prin virament bancar. Taxa se poate achita la Casieriile Primăriei Municipiului Baia Mare (str. Gheorghe Şincai nr. 37, str. Vasile Lucaciu nr. 2, bd. Independenţei nr. 2c) sau prin virament bancar :
TITULAR CONT : MUNICIPIUL BAIA MARE
COD FISCAL: 3627692
CONT IBAN: RO91 TREZ 4362 1160 203X XXXX
EXPLICATII PLATA: TAXA VIZA 2023 AUTORIZATIE/ACORD NR.………/………...

• Pentru unităţile de alimentaţie publică se va depune într-un singur exemplar şi declaraţia privind structura unităţii de alimentație publică (suprafață și număr de locuri) (Descarcă Documentul)
 
!! Nu este necesar să trimiteți copia autorizației / acordului de funcționare!
 
     Conform H.C.L. Nr. 524/2022 Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

   
* După data de 31.03.2022, taxa va include şi penalităţi lunare de întârziere conform tabelului de mai jos
 
 
     Conform H.C.L. Nr. 524/2022 Art. 6 lit.b, se stabilește nivelul taxei speciale de eliberare/vizare a acordului de funcționare la suma de: verifică aici și a taxei speciale pentru modificarea acordului/autorizației de funcționare la suma de 70 lei.
 

 
Pentru mai multe informații contactați Biroul Comercial Adresa: Piata Libertatii nr.17 – intrarea din Strada Mihai Viteazu Telefon: 0733 055 755 E-mail: comercial@baiamare.ro
Se incarca...