Vizarea anuală a autorizațiilor/acordurilor de funcționare(online)

Autorizaţiile/acordurile de funcţionare pe spaţiu se vizează până la data de 31 martie a anului în curs.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice comerciant care are autorizație/acord de funcționare este obligat să le vizeze în fiecare an.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru vizarea anuală a autorizațiilor / acordurilor de funcționare, se parcurg următorii pași:


Transmiterea documentelor necesare

Solicitarea se poate face prin transmiterea documentelor necesare la adresa de mail: cic@baiamare.ro


Primirea vizei anuale

Pe adresa indicată în cerere, solicitantul va primi un mail de confirmare din partea serviciului de specialitate cu privire la faptul că Autorizația/Acordul de functionare a fost vizat pe anul în curs.

!!! Dacă utilizaţi o adresă de mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere mailul de confirmare . Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de mail.


Documente necesare
• Solicitarea scrisă – formular tip prevăzut în Anexa 5 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. Nr. 204/2017, modificat prin H.C.L. Nr. 52/2018, HCL 429/2020 la care se vor anexa:(Descarcă cererea)

• Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului sau a împuternicitului acestuia, cu privire la faptul că nu au intervenit modificări ale condiţiilor de funcţionare de la data emiterii autorizaţiei şi că deţine toate avizele şi acordurile necesare funcţionării emise de către autorităţile abilitate;(Descarcă declarația)

• Copie a actului de identitate al administratorului sau imputernicitului acestuia, semnatar al declarației pe proprie răspundere;

• Chitanţa de plată a taxei legale, în original sau extrasul de cont, in cazul plăţii prin virament bancar. Taxa se poate achita la Casieriile Primăriei Municipiului Baia Mare (str. Gheorghe Şincai nr. 37, str. Vasile Lucaciu nr. 2, bd. Independenţei nr. 2c) sau prin virament bancar :
TITULAR CONT : MUNICIPIUL BAIA MARE
COD FISCAL: 3627692
CONT IBAN: RO91 TREZ 4362 1160 203X XXXX
EXPLICATII PLATA: TAXA VIZA 2022 AUTORIZATIE/ACORD NR.………/………...

• Pentru unităţile de alimentaţie publică se va depune într-un singur exemplar şi declaraţia privind structura unităţii de alimentație publică (suprafață și număr de locuri) (Descarcă Documentul)
 
 
     Conform H.C.L. Nr. 393/2021 Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

   Conform H.C.L. Nr. 393/2021 Art. 6 lit.b, se stabilește nivelul taxei speciale de eliberare/vizare a acordului de funcționare la suma de 205 lei și a taxei speciale pentru modificarea acordului/autorizației de funcționare la suma de 65 lei.
 

 
Pentru mai multe informații contactați Biroul Comercial Adresa: Piata Libertatii nr.17 – intrarea din Strada Mihai Viteazu Telefon: 0733 055 755 E-mail: comercial@baiamare.ro
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Se incarca...