Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Electrolizei din Municipiul Baia Mare

Transport şi străzi - 10 Mai, 2013
Proiectul „Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Electrolizei din Municipiul Baia Mare” răspunde programelor şi strategiilor naţionale, regionale şi locale de dezvoltare.
Infrastructura de transport reprezintă un factor determinant al creşterii economice, care nu intră direct sub incidenţa acestei strategii, dar care trebuie privit în strânsă corelaţie cu procesul de dezvoltare competitivă. Investiţiile în infrastructura de transport, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii şi a condiţiilor de viaţă, influenţează creşterea economică.
Prin îmbunătăţirea accesibilităţii şi a condiţiilor de viaţă, modernizarea infrastructurii de transport regionale/locale contribuie la diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţarii.

Beneficiar: Municipiul Baia Mare


Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice


Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest


Program finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”


Valoarea totală a proiectului: este de 10.765.486,35 RON, din care TVA 2.038.092,67: asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 7.934.672,74 RON şi contribuţia proprie a beneficiarului 792.720,94 RON.


Data semnării contractului de finanţare:: 01.04.2013


Perioada de implementare: 02.04.2013 – 01.12.2015


Obiectivul general

al acestui proiect constă în creşterea accesibilităţii cartierului Oraşul Vechi prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură publică, cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a cartierului Oraşul Vechi, a arealului urban selectat (zona de acţiune urbană) şi implicit a municipiului Baia Mare, cât şi a zonei înconjurătoare.


Obiective specifice ale proiectului:

1. Modernizarea părţii carosabile a străzii Electrolizei, în concordanţă cu traficul existent şi prognozat. Activităţi:

- desfacere sistem rutier existent, terasamente, încadrare cu borduri, realizare sistem rutier nou în zona industrială a străzii, ranforsare sistem rutier. Aceste lucrări se vor realiza pe carosabil strada Electrolizi şi pe străzile laterale pe o lungime de pana la 30 m. Lungimea străzii Electrolizei pe care se intervine este 1520,00 m. Suprafaţa totală pe care se desfăşoară activitatea este 35.100 mp;
- parte carosabilă – 14.339 mp;
- sensuri giratorii - 2 buc.;
- creare zonă verde – 7.780 mp;
- reabilitare reţele edilitare (reţele de apă – 2.870 m şi reţea canalizare - 1520 m);
- indicatoare şi marcaje pentru siguranţa circulaţiei.

2. Fluidizarea traficului rutier prin amenajarea parcărilor şi a stăţiilor de autobuz în afara părţii carosabile. Activităţi:

- lucrări de terasamente, realizare structură rutieră în spaţiile de amenajare a locurilor de parcare şi a staţiilor de autobuz, amenajare parcări adiacent părţii carosabile şi în zona intersecţiei cu str. Luminişului, în afara gabaritului străzii;
- parcări – 4.044 mp;
- staţii autobuz – 464 mp.

3. Promovarea transportului nepoluant prin amenajarea pistei pentru ciclişti şi amenajarea trotuarelor pietonale. Activităti:

- execuţie lucrări de terasamente, săpături; amenajare trotuare pe partea stângă şi dreaptă a străzii, amenajare pistă de ciclişti pe partea dreaptă a străzii;
- trotuarele se delimitează de pista de ciclişti cu borduri mici îngropate
- trotuare – 6.321 mp;
- pistă pentru ciclişti – 2.016 mp.

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt reprezentaţi de către locuitorii cu domiciliul pe str. Electrolizei, locuitorii cartierului Oraşul Vechi, agenţii economici aflaţi în zonă, persoanele care tranzitează zona pe această stradă.


Prin implementarea proiectului de faţă, se va realiza:

• Modernizarea spaţiul public urban (carosabil, trotuare, pistă ciclişti, parcări);
• Sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului şi realizarea unui confort pentru participanţii la trafic;
• Acces mai rapid la serviciile medicale, de învăţământ, administrative;
• Creşterea siguranţei în circulaţie şi reducerea numărului de accidente;
• Confort şi siguranţă crescută pentru persoanele cu dizabilităţi;
• Micşorarea timpilor de tranzitare, reducerea consumului de benzină şi a cheltuielilor cu întreţinerea autovehiculelor, cu implicaţii economice pozitive pentru persoanele care utilizează această stradă, pentru societăţile comerciale care au sediul pe această stradă, firmele care fac transport de persoane, bunuri, materiale şi servicii pe această stradă, inclusiv transport rutier internaţional de persoane, bunuri şi mărfuri dinspre/înspre România–Ungaria–Ucraina.
• Imbunătăţirea condiţiilor de viaţă a riveranilor şi reducerea gradului de poluare prin reducerea noxelor şi a poluării sonore;
• Creşterea potenţialului economic, cultural şi turistic al cartierului Oraşul Vechi, atragerea potenţialilor investitori şi apariţia unor noi locuri de muncă;
• Reducerea cheltuielilor de întreţinere/reparaţii a străzii;
• Imbunătăţirea condiţiilor igienico–sanitare prin reabilitarea reţelei de apă şi canalizare existentă.


Descarcă fișiere atașate Descarcă document - anunţ de presă
SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...