Înfiinţarea reţelei de drumuri forestiere a Municipiului Baia Mare

Transport şi străzi - 03 Mai, 2012
Proiectul este finalizat şi constă în înfiinţarea unei reţele de drumuri forestiere în proprietatea municipiului Baia Mare, reţea modernă, eficientă, durabilă, de largă accesibilitate şi deservire a 2.306,1 hectare fond forestier, constând în 9,96 km de drum forestier compus din două tronsoane:

1. Tronsonul de drum forestier Sonioca – Valea Roşie, cu lungimea de 7,96 km; racordat la drumul public Firiza – Blidari.

2. Tronsonul de drum forestier Călămar – prelungire, cu lungimea de 2,00 km; racordat la drumul forestier existent.

Lucrările au fost executate de firma S.C. CONSTRUROM S.A., lider în asocierea cu S.C. CONREP S.A. şi S.C. PROCONS FOREX S.R.L. (proiectant), iar execuţia a durat 22,5 luni începând de la data ordinului de începere a lucrărilor (15.12.2011). Perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Lucrările principale de construcţii au constat în :
• Terasamente de pământ şi derocări
• Lucrări de artă pentru traversări, constând în 57 buc. podeţe tubulare cu diamentru de 800 mm şi 3 buc. podeţe tubulare cu diametrul de 1500 mm;
• Lucrări de apărare şi consolidare, constând în 50 buc. de ziduri de sprijin;
• Staţii de încrucişare – 36 buc. şi staţii de întoarcere – 8 buc.;
• Structura rutieră este formată din 2 straturi: un strat de fundaţie din balast în grosimea de 25 cm după compactare şi un strat de uzură din piatră spartă cu grosimea de 15 cm după compactare;
• Lucrări de amenajări pentru protecţia mediului, constând în plantarea a 45.750 buc. puieţi răşinoase;
• Lucrări accesorii, constând în: table indicatoare, tăbliţe avertizoare, borne hectometrice, borne kilometrice, stalpi de dirijare si parapeţi usori.
Data începerii proiectului: 09.12.2010


Recepţia la terminarea lucrărilor: 28.11.2013


Valoarea totală a investiţiei: 6.357.827,93 lei, din care: lucrări de execuţie 4.842.512,58 lei la care se adaugă TVA, servicii şi taxe – 292.266,10 lei la care se adaugă TVA.


Valoare eligibilă nerambursabilă: 5.102.628,68 lei, care se adaugă 1.215.333,25 lei TVA


 
SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...