Îmbunătăţirea transportului public urban prin extinderea reţelei de troleibuz şi a infrastructurii aferente în Baia Mare – cartier Vasile Alecsandri

Transport şi străzi - 03 Mai, 2012
Prin implementarea acestui proiect s-a dorit îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei prin dezvoltarea infrastructurii urbane de transport public în comun pentru cartierul Vasile Alecsandri.

Sursa de finanţare: FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul Operaţional Regional 2007-2013


Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”


Domeniul major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”


Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană


Perioada de implementare: 20.09.2011 - 19.08.2015 (potrivit addendum nr.4/6320/18.02.2015 la contractual de finantare nr.2238/19.09.2011)


Valoarea totală a proiectului: 17.263.538,13 lei:

Obiectiv general

Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei şi dezvoltarea infrastructurii urbane de transport public în comun; promovarea şi stimularea dezvoltării economice şi a creării de noi locuri de muncă; dezvoltarea unui sistem integrat de transport public; promovarea utilizării transportului public şi reducerea emisiilor de carbon; îmbunătăţirea imaginii transportului public în Municipiul Baia Mare - cartierul Vasile Alecsandri.

Reţeaua de contact pentru troleibuze (având o lungime de aproximativ 5,1 km cale dublă de rulare) a fost executată pe străzi existente din municipiu şi a fost extinsă şi in cartierul Vasile Alecsandri pe următorul traseu: intersecţia bulevardelor Traian si Republicii - Bd. Republicii – Bd. Unirii – str. Granicerilor – str. Mihai Eminescu – Piata Izvoarele.


Lucrări realizate:

• Constructia reţelei de contact
• Construcţia unei substaţii de redresare cu nivel de tensiune de 600 Vcc
• Alimentarea în curent continuu a reţelei de contact (cabluri de alimentare)
• Alimentarea cu energie electrică a staţiei de redresare
• Devieri şi protejări ale reţelelor edilitare existente în zonă
• Asigurarea utilităţilor pentru substaţia de redresare
• Procurarea echipamentului în staţie de redresare precum şi în staţia electrică de transformare


Rezultate de impact :

• fluidizarea circulaţiei pe raza municipiului
• economii de costuri de transport
• diminuarea gradului de poluare şi a zgomotului, reducerea noxelor generate de transportul cu autobuzul
• îmbunătăţirea aspectului urbanistic prin reorganizarea iluminatului public şi prin noile dotări de mobilier urban aferente traseelor
• crearea de noi locuri de muncă: - 35 locuri în faza de execuţie
- 18 locuri în faza de operare


SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...