Creşterea mobilităţii urbane prin extinderea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare, Cod SMIS:128036

Transport şi străzi - 13 Mai, 2020

Proiect
„Creşterea mobilităţii urbane prin extinderea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare ”
Cod SMIS:128036

 
Beneficiarul proiectului: Municipiul Baia Mare
 
Obiectiv general al proiectului:
 
Proiectul integrat are ca și obiectiv general reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Baia Mare prin investitii in crearea coridoarelor de mobilitate urbana durabila.

Obiectivele specifice ale proiectului:

    • OS1 - Modernizarea şi prelungirea străzii Dragoş Vodă şi crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun şi pistă pentru biciclete

Obiectivul „Modernizare și prelungire strada Dragoş Vodă şi crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pistă de biciclete” prevede modernizarea străzii Dragoș Vodă existent și prelungirea străzii până în legătura nou realizată, Bulevardul de Vest, prin crearea de benzi dedicate transportului în comun, stații (două bucăți fiecare cu câte două peroane) cu refugii pentru pietoni, trotuare pentru pietoni și piste pentru bicicliști.

   • OS2 - Deschidere stradă între bulevardul Bucureşti şi bulevardul Independenţei şi creare de bandă dedicată pentru transportul în comun şi pistă pentru biciclete.

Obiectivul „Deschidere stradă între b-dul Bucuresti și b-dul Independentei și creeare de bandă dedicată pentru transportul în comun și pistă de biciclete” prevede crearea unui coridor de mobilitate urbană în zona de vest a municipiului, care leagă Bulevardul Independenței din zona intersecției giratorii aflată în apropierea societății Dacia-Renault cu Bulevardul București în zona Dedeman. Investiția prevede benzi dedicate transportului în comun, stații pentru mijloacele de transport în comun - una bucată cu două peroane cu refugii pentru pietoni, trotuare pentru pietoni și piste pentru bicicliști. Pentru traversarea Râului Săsar, proiectul prevede realizarea unui pod, iar trecerea peste calea ferată existentă se va realiza pe un pasaj supra-teran. Intersecția străzii Dragoș Vodă – prelungire cu Bulevardul de Vest, se realizează printr-un sens giratoriu. 

Indicatorii proiectului:
 
Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de
dezvoltare urbană integrate: 
 
147202
Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat:
 
2operațiuni
Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2
 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat):
1operațiuni
 
Valoarea totală a proiectului: este de 84.083.752,59 lei, din care: contribuţia Uniunii Europene (FEDR) – 38.169.490,87 lei; contribuţia naţională – 6.735.792,51 lei; cheltuieli neeligibile – 39.178.469,21 lei.
 
Data începere a proiectului: 1 Octombrie 2019

Perioada de implementare a proiectului: 1 Octombrie 2018 – 30 Iunie 2022 
 
Data semnării contractului de finanțare: 16 aprilie 2020

 
 
Primarul Municipiului Baia Mare,
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...