Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare, Cod SMIS: 129507

Transport şi străzi - 13 Mai, 2020

Proiect

„Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, Cod SMIS: 129507

 
Beneficiarul proiectului: UAT Municipiul Baia Mare
 
Obiectiv general al proiectului:Proiectul integrat are ca și obiectiv general reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Baia Mare prin investiții în crearea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă, în special prin crearea de bandă dedicată pentru transportul public urban de călători, investiții care vor duce la îmbunătățirea eficienței sistemului transportului public de călători.

Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1 – Modernizarea a 5 străzi/bulevarde din Municipiul Baia Mare prin crearea de bandă dedicată transportului public în comun
OS2 – Reconfigurarea profilelor stradale pentru dezvoltarea transportului alternativ nemotorizat, cu biciclete și pietonal
OS3 – Modernizarea spațiilor verzi și adaptarea la schimbările climatice în mediul urban.

Rezultate proiect: Reconfigurarea/modernizarea infrastructurii rutiere pe 5 străzi din Municipiul Baia Mare: BD. BUCUREȘTI, BD. TRAIAN, BD. UNIRII, BD. REPUBLICII și STR. GĂRII, prin crearea de bandă dedicată transportului public de călători, construirea/modernizarea traseelor pentru pietoni și a pistelor de biciclete, a părții carosabile a infrastructurii rutiere și a spațiilor verzi aferente zonei de intervenție. Se va asigura o infrastructură de transport modernizată, adaptată necesităților populației, va crește calitatea vieții, se vor îmbunătăți condițiile de circulație.
 
Categorii de lucrări de bază propuse:
• Reconfigurarea părții carosabile – străzile vor avea câte două benzi pe fiecare sens și bandă dedicată transportului în comun,
• Creare bandă pentru cicliști la marginea părții carosabile, amenajare trasee pietonale și amenajare spații verzi cu gazon și copaci,
• Sistem de management al traficului – pe traseul bulevardelor se vor monta semafoare, iar în stațiile de autobuz se vor monta panouri de informare, automate de vânzare tichete, modemuri Wi-Fi, camere video.
 
Valoarea totală a proiectului: este de 102.126.927,98 lei, din care: contribuţia Uniunii Europene (FEDR) – 77.683.408,25 lei; contribuţia naţională – 13.708.836,75 lei; cheltuieli neeligibile – 10.734.682,98 lei.

Data începere a proiectului: 1 Martie 2019

Perioada de implementare a proiectului: 1 Martie 2019 – 31 Octombrie 2023 
 
Data semnării contractului de finanțare: 27 aprilie 2020

 
 
Primarul Municipiului Baia Mare,
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...