Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Râului Săsar, Cod SMIS 129615

Spaţii verzi şi parcuri - 27 Mai, 2020

Titlul Proiectului

„Reabilitarea spaţiilor verzi degradate şi realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Râului Săsar”, Cod SMIS: 129615

 
Contract de finanţare                5534/21.05.2020
Beneficiar                                    Municipiul Baia Mare
Organism Intermediar               Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Autoritatea de Management     Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei
 
Municipiul Baia Mare a semnat în luna mai a.c. Contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul Reabilitarea spaţiilor verzi degradate şi realizarea infrastructurii de agremenent în zona Malurile Râului Săsar, finanțat prin POR 2014-2020, Axa 4.2, număr Apel proiecte POR/189/4/2/Reconversia si refuncţionalizarea terenurilor si suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile resedinţă de judeţ.
 
Valoarea totală a proiectului este de 22.257323,64 lei, din care: contribuţia Uniunii Europene (FEDR) – 18.446.266,62 lei; contribuţia din bugetul național – 2.821.193,72 lei; cheltuieli neeligibile – 555.833,50 lei.
 
Perioada de implementare a proiectului: 15.01.2018 – 16.05.2022
 
Proiectul propune tratarea malului drept (nordic) al Râului Săsar între Pod Decebal - Pod Culturii printr-o amenajare coerentă, ce subliniază importanţa râului - axa structurantă a municipiului, prin spaţii publice de calitate ce fac legătura dintre mediul urban și cel natural. Astfel, prin implementarea proiectului malurile vor deveni mai accesibile, oferind posibilitatea de a petrece timpul într-un climat plăcut şi inedit. În timp, continuând această linie, Săsarul va deveni axa verde a orașului, un loc ce va atrage întreaga populaţie. Zona studiată este împărţită în 3 tronsoane: Decebal - Republicii, Republicii - Unirii și Unirii - Culturii.
 
Principiile generale folosite în amenajare: realizarea unei zone de promenadă pe parcursul râului; realizarea de spaţii publice destinate petrecerii timpului liber; amplasarea unor pavilioane multifuncţionale care să activeze zona. Spre stradă, vor fi amenajate zone de vegetaţie medie ce vor spori atractivitatea amenajării. Spaţiile nou create vor fi dotate cu mobilier urban de calitate cu un design unitar pe tot parcursul amenajării care să sublinieze specificul zonei; de asemenea, se vor amplasa stâlpi de iluminat noi specifici zonei de promenadă, astfel va fi reflectată îmbinarea dintre urban și natural, existând preponderent zone de vegetaţie ce se îmbină cu aleea minerală și zonele de loisir. De asemenea, se vor planta arbori noi acolo unde nu există, pentru a oferi un mediu prietenos și umbrit pe timpul verii.
 

 
 
Primarul Municipiului Baia Mare,
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...