„Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii – Municipiul Baia Mare”

Spaţii verzi şi parcuri - 04 Martie, 2015
Perioada de implementare: decembrie 2012 – septembrie 2015


Valoarea proiectului: 1.487.978 lei


Sursa de finanțare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 1 „Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”, Măsura 122 „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”


Obiectul contractului

Obiectul contractului de finanțare constă în implementarea proiectului „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii - Municipiul Baia Mare”, care are ca scop:

- Realizarea unei pepiniere, constând în: magazie – administraţie pepinieră, solarii, seră, alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică (branşament), împrejmuire, drumuri interioare şi platforme, drum de acces la pepinieră;

- Achiziţionarea de utilaje/echipamente pentru lucrări de îngrijire: tractor dotat cu plug, freză de mărunţit, prăşitoare; motoferăstrău mecanic; motouneltă.


Avantaje

Avantajele implementării proiectului se pot exemplifica din punct de vedere calitativ, cantitativ şi valoric, după cum urmează:

a) Calitativ - înlocuirea unei generaţii de arbori ce alcătuiesc un arboret ajuns la maturitate printr-o generaţie tânără, ce urmează să constituie viitorul arboret;

b) Cantitativ
- Asigurarea prin producţia proprie a aprovizionării cu puieţi pentru executarea lucrărilor silvice prevăzute în planurile de amenajare;
- Lucrările de îngrijire se vor face mecanizat într-un timp mai scurt şi cu eficienţă sporită, ţinând seama şi de perioada optimă de execuţie a lor.

c) Valoric
- Prin achiziţia utilajelor propuse se reduc costurile de administrare a fondului forestier, având în vedere că lucrările se fac mecanizat şi se scurtează timpul de lucru;
- Reducerea costurilor pentru puieţi, având în vedere că aceştia se vor produce în pepiniera proprie şi nu se vor mai achiziţiona de la terţi.


Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...