Spaţii verzi şi parcuri

Arboretul de castan comestibil
Un proiect cu un impact important pe mediu este în derulare în Municipiul Baia Mare: Iniţierea implementării managementului integrat al rezervaţiei Arboretul de castan comestibil Baia Mare şi al sitului Natura 2000 ROSCI 0003.
Creşterea calităţii vieţii urbane prin amenajarea Parcului Public Central
Obiectivul proiectului constă în Amenajarea Parcului Public Central prin reutilizarea, remodelarea spaţiului public situat pe Aleea Serelor cu suprafaţa de 39.496 mp şi valorificarea acestuia prin transformare într-un spaţiu de odihnă şi agrement.
 
 
Dezvoltarea eco-reţelei urbane şi a infrastructurii de agrement în cartierul Vasile Alecsandri
Proiectul îşi propune dezvoltarea reţelei zonelor verzi şi a structurii de agrement urban în cartierul Vasile Alecsandri prin reabilitarea şi modernizarea spaţiilor verzi, precum şi dotarea acestora cu echipament de agrement şi recreere.
Skate Park în Baia Mare
Ţinând cont de faptul că în Baia Mare nu există un skate park, un asemenea spaţiu va fi amenajat pe latura nordică a Stadionului Municipal de pe Câmpul Tineretului, delimitat la nord de parcarea de pe strada George B. Shaw, iar la sud de peluza stadionului.
Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii – Municipiul Baia Mare
Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Râului Săsar, Cod SMIS 129615
Se incarca...