Valorificarea patrimoniului cultural prin restaurarea şi reabilitarea ''Coloniei Pictorilor'' din Municipiul Baia Mare

Social culturale - 09 Ianuarie, 2019
 
Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Obiectiv general: impulsionarea dezvoltării locale a municipiului Baia Mare prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Obiectivele specifice:
- Restaurarea și reabilitarea Coloniei Pictorilor din municipiul Baia Mare în termen de 8 de luni;
- Creșterea numărului de obiective turistice ale Municipiului Baia Mare, implicit a numărului de vizitatori ai clădirilor de patrimoniu; astfel, după implementarea proiectului, se estimeaza, un numar de 7.000 vizitatori/an pentru acest obiectiv de patrimoniu.
 
Reabilitarea acestui obiectiv de patrimoniu va conduce la stimularea interesului pentru cultură şi istoria oraşului atât în rândul turiştilor precum şi în rândul propriilor cetăţeni, fiind vizaţi în mod special tinerii preocupaţi de artă din municipiu, având în vedere că existenţa în oraş a unui astfel de monument reprezintă un important factor de educaţie culturală şi revitalizare a vieţii cultural-artistice a oraşului.
 
Rezultate proiect:
 
1. Numărul de obiective restaurate/protejate/conservate: 5 clădiri aferente Coloniei Pictorilor
2. Numărul de vizitatori înainte de intervenţie: 0 vizitatori/an
    Numărul de vizitatori după intervenţie: 7000 vizitatori/an
 
Lucrările de execuţie pun accent asupra continuităţii fenomenului băimărean numit Colonia Pictorilor, având în vedere etapele succesive de edificare a construcţiilor cu începere din anul 1900 până în prezent şi vor reda locuitorilor municipiului un obiectiv istoric de importanţă majoră pentru viaţa cultural-artistică băimareană, complet restaurat şi modernizat la cele mai înalte standarde.
 
Lucrările de restaurare şi reabilitare a acestui obiectiv de patrimoniu sunt următoarele, conform documentaţiei tehnico-economice:
 
1. Intervenţii structurale: lucrări de subzidiri la fundaţii, lucrări de remediere a fisurilor, lucrări de remediere a elementelor din lemn, lucrări de extindere pe verticală şi orizontală;
 
2.A. Intervenţii arhitecturale la corpurile de clădire, în funcţie de specificul fiecăreia: lucrări de demolări/desfaceri învelitori, jgheaburi, zidărie refractară, finisaje exterioare, coşuri de fum, tâmplărie metalică sau din lemn, tencuieli interioare/exterioare, demolare trepte de beton, scări
interioare, pardoseli din parchet în funcţie de specificul fiecărei clădiri; închideri perimetrale portante; extinderi zidărie portantă; compartimentări şi recompartimentări; izolarea termică a anvelopei clădirii, finisaje interioare şi exterioare, tâmplărie interioară, exterioară în funcţie de specificul fiecărei clădiri în parte;
 
2.B. Amenajări exterioare pe suprafaţa amplasamentului rămas liber de construcţii: amenajarea unei suprafaţe carosabile pietruite pe latura vestică a amplasamentului, în prelungirea accesului auto din str. Victoriei, în prelungirea accesului auto de pe latura estică din str. Băii; în vecinătatea corpurilor de clădire se amenajează carosabil cu dale din plăci de piatră, două alei pietonale cu dalaj de piatră; spaţiile dintre alei, zone carosabile şi cele situate în vecinătatea clădirilor se gazonează, în zonele de sub copaci se asterne strat de pietriş; în vecinătatea corpurilor de clădire s-au prevăzut locuri de şedere - bănci pentru vizitatori/artişti.
 
Valoarea totală a proiectului: 15.487.285,63 lei, din care finanțare nerambursabilă: 14.287.416,66 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 12.392.147,14 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.895.269,52 lei
Data începerii proiectului: 06.11.2014
Data semnării contractului de finanţare: 12.11.2018
Data finalizării proiectului: 31.05.2019
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
 
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  
Se incarca...