Standarde pentru Baia Mare – incluziune şi integrare fără discriminare

Social culturale - 16 Februarie, 2018
Coordonatorul proiectului:
Municipiul Baia Mare

Partener:
Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul
Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare
Penitenciarul Baia Mare

Durata de realizare: 28 august 2017 – 27 august 2020


Valoarea proiectului: 22.796.651,72 lei


Sursă de finanţare: POCU/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate


Obiectivul proiectului

Obiectivul principal al proiectului este creşterea calităţii vieţii în comunitatea marginalizată în care există populaţie aparţinând minorităţii rrome, prin furnizarea de intervenţie integrată în corespondenţă cu nevoile individuale şi ale gospodăriei din care fac parte, pentru 800 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială


Beneficiarii proiectului

În domeniul educaţiei – 230 de copii aflaţi în risc de sărăcie beneficiază de educaţie şi hrană caldă. De asemenea, timp de doi ani vor primi obiectele necesare participării la educaţie (rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de igienă) şi vor participa la activităţi extracurriculare în programe after-school; 230 de părinţi (tutori ai copiilor) beneficiază de educaţie parentală; 45 de persoane participă la programe de tipul a doua şansă; 30 pachete integrate educaţionale oferite cadrelor didactice care predau la clasele în care sunt copii din grupul ţintă; 315 persoane apte de muncă, selectate pentru formare profesională; 240 persoane apte de muncă, selectate pentru calificare nivel I; 25 persoane apte de muncă, selectate pentru calificare nivel I, cu evaluare iniţială.
În domeniul ocupării – 450 de adulţi beneficiază de informare şi consiliere profesională pentru creşterea şanselor de ocupare; 450 de persoane sprijinite pentru găsirea şi păstrarea unui loc de muncă; 315 de adulţi participă la formare profesională; 15 adulţi participă la ucenicie; 160 de adulţi la programe de antreprenoriat; 40 de adulţi sprijiniţi să-şi implementeze iniţiativele antreprenoriale.
Beneficiarii serviciilor medicale – 800 persoane aflate în situaţie de risc; 230 de copii; 30 de femei însărcinate; 40 de persoane cu dizabilităţi; 50 de persoane vârstnice.
În domeniul social – 150 de gospodării în care locuiesc persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune vor fi sprijinite pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire; 40 de locuinţe vor beneficia de reabilitare şi adaptare clădire; amenajarea unui spaţiu de 140 mp pentru întâlnirea copiilor cu părinţii aflaţi în detenţie la Pentenciarul Baia Mare; 50 persoane, sprijinite pentru realizarea documentelor de identitate; 50 persoane, sprijinite pentru realizarea documentelor aferente proprietăţii locuinţei; 110 persoane, sprijinite pentru obţinerea autorizaţiilor necesare pentru realizările lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit
40 de afaceri înfiinţate – Subvenţii antreprenori 40 x 111.557 lei. Total: 4.462.300 lei.
Angajatorii primesc subvenţii pentru persoanele angajate – 100 persoane angajate x 900 lei/ subvenţie (timp de 12 luni). Total: 1.080.000 lei
15 persoane participă la ucenicie – Subvenţie angajatori ucenici 15 x 1.100 lei/subvenţie (pentru 12 luni). Total: 198.000 lei.
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit – 150 de gospodării vor fi sprijinite. 150 x 8.000 lei/pachet. Total: 1.200.000 lei
Pentru creşterea nivelului de educaţie, proiectul are în vedere reabilitarea unei clădiri, ce aparţine Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” (costuri 240.000 lei). Aici se vor desfăşura programe de alfabetizare.


Se incarca...