Reabilitarea si promovarea identităţii culturale si istorice Piaţa Cetăţii – Turnul Ştefan

Social culturale - 03 Mai, 2012
Prin acest proiect se doreşte punerea în valoare cultural-istorică şi promovarea unui spaţiu public urban cu destinaţie preponderent istorică, religioasă şi culturală. Acest lucru va fi posibil prin modernizarea si reabilitarea edificiilor istorice si publice ale Pieţei Cetăţii.

Amenajarea Pieţei Cetăţii se doreşte a fi o contrapondere a Pieţei Millennium, locaţie în care se desfăşoară de obicei expoziţii, festivaluri, salonuri auto, târguri, sărbători tematice. Vizitat până în prezent de numeroşi turişti şi locuitori ai zonei, Turnul Ştefan a fost construit în secolul al XV-lea, la iniţiativa lui Iancu de Hunedoara, care după victoria de la Ialomiţa împotriva otomanilor (1442), cu prilejul unei vizite în Baia Mare, dispune ridicarea unui turn în vecinătatea bisericii "Sf. Ştefan", iar pentru familia sa un castel în centrul vechi al oraşului. Nu îşi poate desăvârşi opera datorită morţii sale în 1456, lucrarea fiind terminată de fiul său Matei Corvin. Construcţia a fost terminată în 1468.

Turnul este special prin clopotele sale şi prin ceasul cu lună. La mijlocul secolului al XVII-lea, turnul şi biserica au fost avariate parţial, în 1619 cele două obiective fiind reparate capital. Turnul şi biserica suferă două incendii puternice, unul în 1647 când se refac ambele clădiri şi unul în 1769 după care se reface numai turnul.

În 1869, Turnul Ştefan a fost din nou avariat de descărări electrice. A fost refăcut între anii 1898-1899, costurile de reparaţii ridicându-se la 40000 de coroane. De atunci turnul păstreză forma pe care o are astăzi.

Proiectul îşi propune pomovarea turismului prin conservarea Patrimoniului istoric pe de o parte şi promovarea inter-culturalităţii prin implicarea tinerilor în viaţa civică a oraşului, pe de altă parte.

Va fi infiinţat un punct de informare turistică având o suprafaţă construită de 85 mp unde se vor distribui hărţi şi ghiduri turistice. Numărul de vizitatori ce vor fi atraşi anual pentru a vizita Turnul Ştefan estimate este de minim 4000 turişti anual şi alţi 14000 de turişti ce vor vizita Piaţa Cetăţii. Pe perioada desfăşurării lucrărilor vor fi create 32 de locuri de muncă noi şi încă 5 după finalizarea lor (administrator Piaţa Cetăţii şi Turn Ştefan, ghizi turistici, personal de întreţinere)

Termen de finalizare propus: iunie 2015


Valoarea proiectului: 10.704.514,28 lei fără TVA, 13.227.056,63 lei cu TVA


Cofinantare PMBM: Contribuţia solicitantului la cheltuielilie eligibile 140.405,19 lei. Cheltuieli neeligibile 3.684.255,03 lei fără TVA


Perioada de implementare:: 29.08.2011 - 30.06.2015


Obiective

Proiectul îşi propune pomovarea turismului prin conservarea Patrimoniului istoric pe de o parte şi promovarea inter-culturalităţii prin implicarea tinerilor în viaţa civică a oraşului, pe de altă parte.

Va fi infiinţat un punct de informare turistică având o suprafaţă construită de 85 mp unde se vor distribui hărţi şi ghiduri turistice. Numărul de vizitatori ce vor fi atraşi anual pentru a vizita Turnul Ştefan estimate este de minim 4000 turişti anual şi alţi 14000 de turişti ce vor vizita Piaţa Cetăţii. Pe perioada desfăşurării lucrărilor vor fi create 32 de locuri de muncă noi şi încă 5 după finalizarea lor (administrator Piaţa Cetăţii şi Turn Ştefan, ghizi turistici, personal de întreţinere).


Descrierea lucrărilor de execuție

Fiind vorba de un ansamblu declarat monument istoric de categoria A – datorită valorii sale istorice şi arhitecturale, orice intervenţie se supune rigorilor şi constrângerilor pe care le implică protejarea patrimoniului.

Obiect 1 – PIAŢA CETĂŢII

Ca şi concept pentru reabilitarea Pieţii Cetăţii ne propunem să o tratăm integral ca un monument, o veritabilă scenă în care toate bisericile medievale distruse inexplicabil să reînvie şi să participe alături de celelalte două clădiri ecleziastice în cult la viaţa comunităţii.

Pe direcţia est-vest, piaţa va fi divizată în două zone:

- Cea nordică va avea ca piesă principală Turnul alături de Biserica Sfântul Ştefan, marcată pe baza informaţiilor date de săpăturile arheologice – marcare contur şi punere în valoare vestigii arheologice.

- Latura sudică a pieţii, alocată manifestărilor religioase, va asigura circulaţia facilă şi confortabilă a pietonilor, persoanelor cu dizabilităţi, a bicicletelor şi cărucioarelor. Elementul principal al acestei zone o constituie punerea în valoare a celor două biserici medievale descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice din anul 2012 - Biserica Sfântul Martin şi Biserica Sfânta Ecaterina.

Toate accesele în piaţă vor fi menţinute, asigurându-se de pe ambele artere de circulaţie, strada Crişan şi str. 1 Mai, accesibilitatea prin rampe. Arborii protejaţi, plantaţi aici în 1857 vor fi păstraţi atât datorită valorii acestora cât şi datorită cadrului şi atmosferei pe care o conferă spaţiului.

Obiect 2 - TURNUL ŞTEFAN

Intervenţia asupra clădirii monument istoric Turn Ştefan urmărește două aspecte: în primul rând conservarea şi restaurarea clădirii şi în al doilea rând, reabilitarea ei tehnică şi funcţională. Se va reabilita spaţiul interior al Turnului Ştefan, lucrările exterioare fiind realizate în 2006-2007. Pe baza expertizelor şi studiilor elaborate se vor executa lucrările de conservare şi restaurare obligatorii pentru a asigura siguranţa clădirii, înănătoşirea ei în substanţă.

Obiect 3 - PUNCTUL DE INFORMARE

În partea vestică, încadrată de rampa şi treptele de acces în piaţă este amplasat punctul de informare - grup sanitar care va asigura serviciile de ghidare a vizitatorilor zonei istorice în general şi a Turnului Ştefan şi a vestigiilor prezentate în special.


SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...