Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială

Social culturale - 16 Februarie, 2018
Coordonatorul proiectului:
Municipiul Baia Mare

Parteneri:
SC Centrul de Excelenţă pentru resurse Comunitare SRL
Şcoala Gimnazială nr. 18 Baia Mare
SC Rogepa SRL

Durata de realizare: august 2017 – august 2020


Valoarea proiectului: 24.732.262,11 lei


Sursă de Finanţare: POCU/20/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate


Obiectivul proietului

Obiectivul principal al proiectului este creșterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea situată în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare. Astfel, vom oferi pe parcursul a trei ani (August 2017 – 15 August 2020), servicii integrate specializate pentru minimum 560 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care locuiesc în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare.


Beneficiarii proiectului

– 196 participanți la Cursuri de inițiere/calificare în domeniile cerute pe piața muncii: zidar-pietrar-tencuitor, frizer, mașinist la terasamente, operator introducere și validare date, lucrător în alimentație, etc.
– 28 participanți la Cursuri de specializare în domeniile: consilier vocațional și comunicare în limba engleză
– 84 participanți la Cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale
– 308 subvenții pentru participarea la cursuri
– 560 beneficiari de servicii de consiliere socială / profesională / psiho-pedagogică.
– 3 târguri ale locurilor de muncă organizate de AJOFM la care echipa de proiect va participa
– 3 târguri ale locurilor de muncă organizate în cadrul proiectului
– 1 Campanie de identificare a angajatorilor din zonă
– 35 de firme (Start-up-uri) beneficiare de finanțare (25.000 euro / firmă) pentru înființare și dezvoltare
– 55 subvenții pentru angajatori acordate pentru angajarea a 55 persoane pe piața muncii
– 100 elevi de gimnaziu beneficiari de stimulente financiare pe durata a 2 ani de școală și participanți la programul școală după școală, unde vor fi asistați de către psiho-pedagogi și experți pe diverse discipline școlare.


Se incarca...