Extindere/Reorganizare ''Centru Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte'' din municipiul Baia Mare

Social culturale - 20 Februarie, 2023

Proiect

„Extindere/Reorganizare „Centru Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte” din municipiul Baia Mare, Cod SMIS: 142504

Municipiul Baia Mare a semnat contractul de finanţare nr. 8021/24.11.2022 pentru implementarea proiectului
"Extindere/Reorganizare „Centru Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte" din municipiul Baia Mare", Cod SMIS: 142504.
Proiectul a început la data de 10 Ianuarie 2022 și se va derula pe o perioadă de 24 de luni, respectiv până la data de 31 Decembrie 2023
 
Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate de furnizare a serviciilor sociale adecvate, respectiv refuncționalizarea “Centrului Social Multifuncțional Azil de Noapte" din municipiul Baia Mare.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
     • Extindere/Reorganizare „Centru Social Multifunctional de tip Azil de Noapte" din municipiul Baia Mare - situat în zona SDL - str. Vasile Alecsandri, ca și spatiu de manifestare, participare, integrare socială, în suprafață de 1.245,85 mp
     • Regenerare urbana în zona verde adiacentă clădirii (reamenajarea spațiilor verzi și a trotuarelor) în suprafață de 78 mp
 
Obiectivele proiectului vor fi realizate prin următoarele acțiuni propuse:
     • Imbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, tâmplarie);
     • Reabilitarea și reorganizarea tuturor încăperilor de la parter, etaj, și dotarea acestora în vedere desfașurării activităților;
     • Compartimentarea spațiului de la mansardă, ramas neutilizat .
 
Prin infrastructura creată se vor asigura condiții de funcționare a unui sistem unitar și complex de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile menționate, precum și să contribuie la creșterea calității vieții persoanelor de pe raza SDL și ZUM, astfel:
- oferirea unor modalități instructiv-educative de petrecere a timpului liber (activități cultural-educaționale in/non formale: cursuri, ateliere, evenimente culturale, activități sportive);
- asigurarea condițiilor de dezvoltare personală (activități de voluntariat, igienă personală, studio arte-unitate mobilă, activități pentru tineret, culturale, sportive, concretizate în acțiuni civice);
- imbunătățirea condițiilor de igienă personală pentru persoanele vulnerabile, inclusiv de etnie romă;
- oferirea de servicii medicale stomatologice pentru persoanele din toate categoriile vulnerabile.
 
Valoarea totală a proiectului este de 4,300,694.35 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 1.436.520,99 lei
Dată semnare contract: 24.11.2022
Data începerii și data finalizării proiectului: 10 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2023
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș
 
 
UAT Municipiul Baia Mare
430311, Str. Gheorghe Șincai, nr. 37 
Telefon +40 262 211 001, Fax: +40 0262 212 332
Email: primar@baiamare.ro, Web: www.baiamare.ro
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...