Centrul Social Multifuncţional „ROMANII”

Social culturale - 06 Mai, 2012
Un proiect finalizat – care a intrat în responsabilitatea Serviciului Public Asistenţă Socială – este Centrul Social Multifuncţional de Cartier „ROMANII” – proiect care a însemnat reabilitarea, modernizarea si echiparea clădirii în care funcţionează centrul social – şi, implicit dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale din Baia Mare. Proiectul este în concordanţă cu: Planul Judeţean Anti-sărăcie şi pentru Incluziune Socială în vigoare şi cu Planul de Dezvoltare Regionala al Regiunii Nord-Vest 2007-2013 (vezi www.nord-vest.ro)
Centrul este situat pe strada Electrolizei CT 41, zonă cu o populaţie majoritară de etnie rromă.
Cererea de finanţare a fost depusă în 2009, estimându-se o perioadă de doi ani pentru realizarea proiectului.

Durata de realizare: Finalizat


Valoarea proiectului: 3.496.941,70 lei


Sursă de Finanţare: Cofinantat de Uniunea Europeană


Obiective proietului

• crearea unui sistem comprehensiv şi eficient de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea sociala a tuturor categoriilor vulnerabile şi creşterea calităţii vieţii persoanei.
• îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.


Beneficiarii proiectului

• 739 de persoane din zona străzii Electrolizei din municipiul Baia Mare.


SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...