Social culturale

Centrul Social Multifuncţional ROMANII
Proiect a însemnat reabilitarea, modernizarea si echiparea clădirii în care funcţionează centrul social – şi, implicit  dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale din Baia Mare
Reabilitarea Pieții Cetății și a Turnului Ștefan
Prin acest proiect se doreşte punerea în valoare cultural-istorică şi promovarea unui spaţiu public urban cu destinaţie preponderent istorică,  religioasă şi culturală. Acest lucru va fi posibil prin modernizarea si reabilitarea edificiilor istorice si publice ale Pieţei Cetăţii.
Refacerea centrului social Phoenix
Proiectul îşi propune creşterea calităţii vieţii în Cartierul Vasile Alecsandri prin reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructuri sociale, adaptate furnizării de servicii integrate de asistenţă socială populaţiei arondate şi grupului social defavorizat.
Standarde pentru Baia Mare – incluziune şi integrare fără discriminare
Prin acest proiect se doreşte creşterea calităţii vieţii în comunitatea marginalizată în care există populaţie aparţinând minorităţii rrome, prin furnizarea de intervenţie integrată în corespondenţă cu nevoile individuale şi ale gospodăriei din care fac parte, pentru 800 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială
Prin acest proiect se doreşte creșterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea situată în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare.
Valorificarea patrimoniului cultural prin restaurarea şi reabilitarea ''Coloniei Pictorilor'' din Municipiul Baia Mare
Reabilitarea acestui obiectiv de patrimoniu va conduce la stimularea interesului pentru cultură şi istoria oraşului atât în rândul turiştilor precum şi în rândul propriilor cetăţeni, fiind vizaţi în mod special tinerii preocupaţi de artă din municipiu, având în vedere că existenţa în oraş a unui astfel de monument reprezintă un important factor de educaţie culturală şi revitalizare a vieţii cultural-artistice a oraşului.
Dezvoltarea obligaţiunilor/parteneriatelor de impact social pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice(SIBdev)
Extindere/Reorganizare ''Centru Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte'' din municipiul Baia Mare
Se incarca...