''Școala așa cum ne place!'' Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație

Învăţământ şi educaţie - 26 Noiembrie, 2018

"Școala așa cum ne place!" – 
Măsuri integrate de creștere a
accesului și participării copiilor,
tinerilor și adulților la educație.
 

Municipiul Baia Mare în calitate de beneficiar, împreună cu Fundația Hope and Homes for Children România şi Şcoala gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare, în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna mai 2018 proiectul "Școala așa cum ne place!" – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație.
 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară 6, ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, cod apel: POCU/74/6/18/18/ Operațiune compozită OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod proiect 104770.
 
Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, începând cu data de 29.05.2018 până la 28.05.2021.
 
Valoarea contractului de finanțare: 9.283.645,26 lei, din care finanțare nerambursabilă 9.172.081,93 lei și co-finanțare 111.563,32 lei.
 
Școli asociate în proiect: Școala gimnazială ”Victor Babeș” Baia Mare, Școala gimnazială ”I.L. Caragiale” Baia Mare, Școala gimnazială ”Octavian Goga” Baia Mare, Școala gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Baia Mare, Seminarul Teologic Liceal ”Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare și Școala gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare.
 
Obiectiv general: îmbunătățirea accesului și participării la educație pentru 260 copiii din grupuri vulnerabile intre 2 si 5 ani, 570 copii din grupuri vulnerabile între 6 și 16 ani, a 200 tineri/ adulți care nu și-au finalizat studiile obligatorii, din municipiul Baia Mare prin implementarea de măsuri de prevenire, intervenție și compensare în baza unui plan educațional individualizat, într-o abordare integrată, adresându-ne și părinților/ tutorilor sau personalului implicat în actul educațional.
 
Obiectivele specifice:
OS1 – Cresterea accesului la mediul educational pentru 60 copii de varsta anteprescolara si 200 copii de varsta prescolara din municipiul Baia Mare, prin inregistrarea si apoi asigurarea de sprijin in vederea participarii acestora la programe de tip cresa sau gradinita;
OS2 - Facilitarea participarii la scoala si imbunatatirea rezultatelor scolare pentru 570 de copii cu varstele intre 6 si 16 ani, apartinand grupurilor vuln din municipiul Baia Mare, prin furnizarea de masuri integrate si individualizate pe durata a 5 semestre scolare;
OS3 - Cresterea accesului si participării la educație pentru 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu inclusiv prin programe de a doua sansa, de tip a doua sansa si programe de formare profesionala;
OS4 – Imbunatatirea calitatii competentelor pentru 260 cadre didactice din invatamantul preuniversitar, din scolile partenere sau asociate proiectului;
 
Printre rezultatele aşteptate menționăm următoarele:
- 100 copii de varsta prescolara participa la un program educational, complementar programului de gradinita organizat pe durata a 5 semestre scolare și beneficiaza de hrana calda.
- 2 gradinitie beneficiaza de infrastructura educationala imbunatatita;
- 200 copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda și de un program educational de tipul gradinitei estivale, prin care se doreste prevenirea retragerii copiilor din programul de gradinita si cresterea atractivitatii participarii la gradinita, precum si identificarea si dezvoltarea de abilitati de la o varsta cat mai mica (fiind implicati si instructorii ateliere);
- 260 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting
- 260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani inregistrati in GT beneficiaza de sprijin material;
- 4 seminarii profesori, unul in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 cadre didactice/scoala;
- 4 seminarii parinti, 2 in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 parinti/seminar.
- Minim 1710 sedinte de consiliere furnizate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT si parintilor/tutorilor acestora.;
- 3 unitati scolare vor beneficia imbunatatirea infrastructurii educationale: echipamente TIC, mobilier, modernizare/reabilitare/adaptare spatii;
- 90 de copii cu dizabilităţi sau cerințe educaționale speciale beneficiaza de sprijin personal și de psihoterapie; dintre acestia, 40 copii beneficiaza de fizioterapie;
- 108 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile inclusi in GT, in functie de planul educational individualizat participa la activitati educationale de tipul „scoala de dupa scoala”, implementat pe durata a 5 semestre scolare, aceștia beneficiaza de hrana calda;
- 372 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani participa la ateliere in domeniul arta: pictura, desen, muzica, comunicare: engleza/vorbit in public; TIC (utilizare calculator, programare); sport.
- 480 de elevi beneficiaza de hrana pe durata participarii la tabere;
- 570 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;
-480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin financiar in baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului; Sprijinul in valoare de 40 lei/luna va fi furnizat pe durata a 20 luni;
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin material in baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului; Sprijinul in valoare de 50 lei/semestru scolar;
- Cei 480 elevi vor primi in cuantumul stabilit produse necesare identificate in evaluarea individuala a elevilor (imbracaminte, incaltaminte, rechizite, produse de igiena).
- 200 tineri si adulti participa la program „a doua sansa”, beneficiaza de sprijin in cuantum de 150 lei/luna și vor avea nivel educational crescut dupa participarea la „a doua sansa”.
- 260 cadre didactice dobandesc competente superioare in domeniul „educatiei parentale si implicarii parintilor in actul educational”, dintre aceștia 40 vor primi subventie pt implementarea de activitati suport in valoare de 1000 lei;
 
Locul de implementare: municipiul Baia Mare.
 
Se incarca...