Proiectul: ''Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: ''Educaţie pentru viitor!''

Învăţământ şi educaţie - 06 August, 2018
Fundația Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar, împreună cu Municipiul Baia Mare şi Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna mai 2018, proiectul “Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: „Educaţie pentru viitor!”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.

Perioada de implementare: Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, începând cu data de 23.05.2018 până la 22.05.2021.


Valoarea proiectului: 9.324.553,66 lei


Sursă de finanţare: Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară 6, ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, cod apel: POCU/74/6/18/18/ Operațiune compozită OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod proiect 105525.


Şcoli asociate implicate in proiect: • Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare • Liceul cu program sportiv Baia Mare • Grădinița cu program prelungit nr.8 Baia Mare • Grădinița din cadrul şcolii asociate Liceul „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş


Obiectivele proiectului:

Obiectiv general al proiectului:

Creşterea accesului şi participării la educaţie pentru 840 copiii cu varsta între 2 şi 16 ani din grupuri vulnerabile şi a 200 tineri/adulţi care nu şi-au finalizat studiile obligatorii, prin implementarea de măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare în baza unui plan educaţional individualizat, într-o abordare integrată, adresându-ne inclusiv părinţilor/tutorilor sau personalulului implicat în actul educaţional.
 
 Obiectivele specifice ale proiectului:
 
• Creşterea accesului la educaţie pentru 60 copii de vârstă antepreşcolară şi 200 copii de vârstă preşcolară.
• Facilitarea participării la şcoală şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru 580 de copii cu vârstele între 6 şi 16 ani, apartinând grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de măsuri integrate şi individualizate pe durata a 5 semestre şcolare.
• Creşterea accesului şi participării la educaţie pentru 200 tineri şi adulţi care nu au finalizat învăţământul obligatoriu.
• Îmbunătăţirea calităţii competenţelor la 260 persoane - personal didactic/personă de sprijin care lucrează cu copiii din GT.

Locul de implementare al proiectului:

Baia Mare şi Tăuţii Măgherăuş.

 

 
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...