Proiectul “Extinderea Colegiului Economic Nicolae Titulescu (CENT) Baia Mare”

Învăţământ şi educaţie - 03 Mai, 2012
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare, beneficiar al proiectului Extinderea „Colegiului Economic Nicolae Titulescu (CENT) Baia Mare”, cod SMIS 11117, a încheiat perioada de implementare a acestuia în data de 23 aprilie 2014

Proiectul s-a desfășurat pe durata a 37 de luni.

Valoarea proiectului: 5.188.221,73 lei


Sursă de finanţare: Proiectul a fost finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă.


Semnatarii contractului de finanţare nr. 1328 din 23 martie 2011 sunt Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare.


Obiectivul proiectului:

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de extinderea, reabilitarea şi modernizarea corpului A al Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” (CENT) de pe strada Progresului, nr. 45, aflat în proprietatea Municipiului Baia Mare.

Lucrările au inclus construirea unei aripi noi şi ridicarea etajului al II-lea la nivelul întregului corp, rezultând astfel 14 spaţii noi, amenajarea unui cabinet medical cu sală de tratament, realizarea unei rampe de acces, a două grupuri sanitare speciale pentru persoanele cu dizabilităţi şi a şase grupuri sanitare noi, modernizarea instalaţiei de încălzire, construirea unei centrale termice proprii, montarea de panouri solare pentru prepararea apei calde, anveloparea termică a clădirii şi reabilitarea curţii interioare a colegiului cu pavaj şi spaţiu verde, precum şi cu bănci şi coşuri de gunoi pentru colectare selectivă a deşeurilor.

Prin proiect au fost prevăzute, de asemenea, dotarea cu aparatură de specialitate a laboratoarelor de patiserie-cofetărie şi bucătărie, a laboratorului de ştiinţe ale naturii, a cabinetului de informatică precum şi dotarea sălilor de clasă cu mobilier şcolar modern.


Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” oferă elevilor posibilitatea de a se specializa ca tehnicieni în activităţi economice, administraţie, achiziţii şi contractări, activităţi de comerţ, turism, banqueting şi gastronomie. Impactul pozitiv al proiectului asupra localităţii Baia Mare şi a regiunii se concretizează în creşterea standardelor educaţionale, ameliorarea condiţiilor în care se desfăşoară procesul de învăţământ şi derularea cursurilor doar în schimbul de dimineaţă, fapt care conduce la reducerea absenteismului şi abandonului şcolar şi la sporirea gradului de siguranţă a elevilor.

Lucrările de construcție au fost executate de S.C. Flamgard S.R.L și au valoarea finală de 2.576.908,43 lei fără TVA

Echipa care a implementat proiectul este compusă din :

Camelia Polgar – manager de proiect
Delia Varga – asistent de proiect și responsabil cu informarea și publicitatea
Carmen Silaghi – responsabil tehnic
Rodica Mureșan – responsabil tehnic
Doru Culic – expert Achiziții publice
Maria Buda – contabil de proiect


SCRIE UN COMENTARIU
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...