EDU BM Educație digitală în Municipiul Baia Mare

Învăţământ şi educaţie - 24 Iunie, 2021
10.06.2021

PROIECT

EDU BM Educație digitală în Municipiul Baia Mare
Cod SMIS: 144042

 
 
Beneficiarul proiectului: UAT Municipiul Baia Mare

Obiectivul general al proiectului: „EDU BM Educație digitală în Municipiul Baia Mare” este asigurarea condițiilor optime de desfășurare a procesului educațional în mediul on-line, atat pentru elevi cât și pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ primar și secundar de stat de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Baia Mare.
 
Obiectivele Specifice ale proiectului:
1. Dotarea cu echipamente mobile IT a elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ primar și secundar de stat de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Baia Mare, pentru a putea participa la procesul de învățare în mediul on-line.
2. Asigurarea condițiilor optime prin dotarea cu echipamente IT fixe, pentru utilizarea de servicii și aplicații digitale, a unităților de învățămant primar și secundar de stat de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Baia Mare.
3. Reducerea și/sau menținerea numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate local, regional sau național.
 
Rezultate proiect:
Echipamente mobile și alte echipamente/ dispozitive electronice, necesare pentru desfășurarea activităților didactice în mediul on-line, pentru elevii și cadrele didactice din cele 33 unități de învățământ primar și secundar de stat de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Baia Mare, respectiv:
     •  18.502 Tablete de uz scolar;
     •  1.351 Laptopuri;
     •  825 Table interactive;
     •  857 Proiectoare;
     •  857 Ecrane de proiectie;
     •  857 Camere web;
     •  1.380 Routere wireless;
     •  33 Sisteme AII-ln-One;
     •  sistem de management la distanță pentru dispozitivele mobile. 
 
Valoarea totală a proiectului: este de 39.625.408,11 lei, din care: contribuţia Uniunii Europene (FEDR) – 33.671.481,90 lei; contribuţia din bugetul naţional – 5,149,756.05 lei; contribuția beneficiarului – 792,270.16 lei; cheltuieli neeligibile – 11.900,00 lei.
 
Data de începere a proiectului: 26 Aprilie 2021

Data finalizării proiectului: 31 Martie 2022
 
Data semnării contractului de finanţare: 26 Aprilie 2021
 
 

 
„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”
 
“Competitivi împreună”
 
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș
 
 
 
Municipiul Baia Mare, Str. Gh. Șincai nr.37
430311, Baia Mare, România 
Telefon +40 262 211 001, Fax: +40 0262 212 332
Email: primar@baiamare.ro, Web: www.baiamare.ro
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-eu.ro
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...