Dezvoltarea infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea Grădiniţei în cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare

Învăţământ şi educaţie - 29 Mai, 2019

„Dezvoltarea infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea Grădiniţei în cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”

 
Beneficiar: Municipiul Baia Mare
 
Obiectiv general: Creşterea calităţii infrastructurii învăţământului preşcolar în Municipiul Baia Mare.
Scopul proiectului este: dezvoltarea infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea unei grădiniţe în cartierul Vasile Alecsandri, cu un spaţiu interior flexibil, cu funcţiuni bine definite ca amplasament, cu relaţii de circulaţie interumane moderne pentru a sprijini astfel desfăşurarea procesului instructiv-educativ de implementare a metodelor pedagogice actuale, pentru 180 de copii organizaţi în 9 grupe a câte 20 de copii fiecare. Ficare grupă va avea un spaţiu destinat ei (sală de clasă dotată cu paturi şi mobilier flexibil, grup sanitar şi loc pentru dulapuri pe holul clădirii). Alte funcţiuni principale prevăzute în cadrul grădiniţei: sala multifuncţională pentru organizarea festivităţilor şi a reuniunilor cât şi funcţionarea ca sală de servit masa, zonă filtru intrare, cabinet medical, cameră izolare, bucătărie şi spaţii depozitare, zonă administrativă cu birouri, vestiar educatoare, grup sanitar personal, spălătorie, spaţiu tehnic centrală termică. In curtea interioară se va amenaja un spaţiu de joacă pentru copii, cu echipamente de ultimă generaţie destinate copiilor, se vor amenaja alei de acces, trotuare, spaţii verzi, foişoare.
 
După implementarea proiectului, se vor obtine următoarele rezultate:
Indicator suplimentar de rezultat: Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 180 de copii
Indicator suplimentar de realizare:
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: unitatea de învăţământ preşcolar: 1.
 
Valoarea totală a proiectului: 8.583.961,50 lei din care 

Finanțare nerambursabilă: 6.308.088,63 lei din care:

Valoare eligibila nerambursabilă din FEDR: 5.471.301,38 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 836.787,25 lei

Data începere implementare proiect: 19.03.2019

Data finalizare proiect: 30.06.2020 
 
Cod SMIS: 121219

 
 
Primarul Municipiului Baia Mare,
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Se incarca...