Dezvoltarea infrastructurii de educaţie tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic ''Transilvania'' din Municipiul Baia Mare

Învăţământ şi educaţie - 29 Iunie, 2020

„Dezvoltarea infrastructurii de educaţie tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic "Transilvania" din Municipiul Baia Mare”

 
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei sunt semnatarii contractului de finanțare pentru implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic "Transilvania " din Municipiul Baia Mare”, cod SMIS 119845, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
 
Scopul proiectului
 
Creșterea calității infrastructurii educaționale de tip atelier școală aparținând Liceului Tehnologic Transilvania din Baia Mare, cu scopul de a deveni relevantă pentru piața forței de muncă locală și regională.
 
Obiectivele specifice ale proiectului
 
   1. Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic a Liceului Tehnologic Transilvania din Baia Mare
   2. Creșterea calității infrastructurii educaționale prin crearea unui confort termic adecvat actului educațional
   3. Dotarea adecvată a atelierelor școală în scopul creșterii calității infrastructurii relevante pentru piața forței de muncă
   4. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor, aparţinând Liceului Tehnologic Transilvania Baia Mare prin lucrări de reabilitare termică, având ca efect reducerea emisiilor de CO2
   5. Imbunătăţirea aspectului urbanistic şi creşterea valorii arhitecturale a Municipiului Baia Mare.
   6. Reducerea efortului bugetar datorită scăderii cheltuielilor cu utilităţile aferente construcțiilor modernizate, care fac obiectul proiectului.
 
Beneficiarii proiectului sunt cei 750 de tineri care vor frecventa cursurile Liceului Tehnologic ”Transilvania”, precum și cadrele didactice. Beneficiarii indirecți sunt firmele și companiile angajatoare ale acestor tineri după absolvirea cursurilor, societăți comerciale de profil tehnic/industrial din zona Baia Mare interesate în angajarea de forță de muncă deținând calificare corespunzătoare, precum și ansamblul comunității băimărene.
 
Prin proiect se va reabilita și amenaja clădirea atelierelor-școală, în care vor funcționa ateliere de de prelucrare la rece, debitare, tinichigerie-vopsitorie auto, tâmplărie, măsurări tehnice, electrice, automatizări și lăcătușerie. În clădirea liceului se vor dota 15 săli de clasă și 5 laboratoare.
 
Perioada de implementare a proiectului este de 63 luni, respectiv din data de 15.03.2017 până la data de 31.05.2022.
 
Valoarea totală a proiectului este 25.040.186,68 lei.
Valoarea totală a contribuției publice este de 23.638.784,28 lei.
Această valoare este defalcată în :
   - valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională : 2.157.066,74 lei
   - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 330.038,92 lei
   - valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, UAT Municipiul Baia Mare: 21.151.678,62 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA, asumată de Beneficiar, este de : 1.401.402,40 lei.
 
Conform actului adițional nr. 1, inițiat ca urmare a Instruțiuniii AMPOR nr. 135 din 23.01.2020 și aflat în curs de aprobare, valoarea totală a proiectului, valoarea totală eligibilă și valoarea neeligibilă nu se modifică. Dar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională va crește la 20.092.966,64 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național va crește la 3.073.041,95 lei și valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, UAT Municipiul Baia Mare, va scădea la 472. 775,69 lei.
 

 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare,
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă materialul
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...