Creşterea performanţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Şcoala gimnazială nr. 18

Învăţământ şi educaţie - 03 Aprilie, 2019

„Creşterea performanţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Şcoala gimnazială nr. 18 Baia Mare”

 
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare
 
Obiectiv general: creşterea eficienţei energetice prin îmbunataţirea infrastructurii în Şcoala Gimnaziala nr. 18 din Baia Mare, prin lucrari de reabilitare termica si utilizarea energiei din surse regenerabile, având ca efect gestionarea inteligentă a energiei, reducerea emisiilor de CO2, îmbunătăţirea aspectului urbanistic, creşterea valorii arhitecturale a Municipiului Baia Mare, precum şi reducerea efortului bugetar datorita scăderii cheltuielilor cu utilităţile aferente clădirii.
 
Prin proiect se va realiza creșterea eficienței energetice (implicit îmbunătățirea încadrării energetice) a unității de invățământ prin anveloparea termică a acesteia, modernizarea instalației de iluminat și a celei de distribuție a agentului termic pentru incălzire și apă caldă. Se va promova utilizarea surselor de energie regenerabilă, mai curate, cu emisii reduse de carbon și eficiente din punct de vedere comercial prin realizarea lucrărilor și dotărilor specifice proiectate. De asemenea, se va optimiza utilizarea eficientă a fondurilor publice prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică a unității de invățământ (lucrări menite să elimine reparațiile curente pentru o lungă perioadă de timp și să degreveze bugetul administrației publice locale). 
 
Categorii de lucrări de bază (de creștere a eficienței energetice) propuse:
A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
C. Lucrări de instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu
D. Lucrări de reabilitare a instalației de iluminat
E. Lucrări conexe realizate odată cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii.
 
Valoarea totală a proiectului este de 3.062.405,22 lei din care finanțare nerambursabilă 2.980.858,41 lei.

Data începerii: 13.03.2019
 
Data finalizării:  30.04.2021

Codul MySMIS: 111226
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Primarul Municipiului Baia Mare,
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Se incarca...