Creşterea performanţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Şcoala gimnazială ''Dimitrie Cantemir''

Învăţământ şi educaţie - 13 Noiembrie, 2018
 
ANUNT PROIECT
 
Municipiul Baia Mare a semnat în 15 octombrie 2018 contractul de finanţare aferent proiectului, cu titlul „Creşterea performanţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Şcoala gimnazială „Dimitrie Cantemir”

Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare
Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, program implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Vest.
 
Obiectivul general al proiectului: creşterea eficienţei energetice prin îmbunataţirea infrastructurii în Şcoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir din Baia Mare, prin lucrari de reabilitare termica si utilizarea energiei din surse regenerabile, având ca efect gestionarea inteligentă a energiei, reducerea emisiilor de CO2, îmbunătăţirea aspectului urbanistic, creşterea valorii arhitecturale a Municipiului Baia Mare, precum şi reducerea efortului bugetar datorita scăderii cheltuielilor cu utilităţile aferente clădirii.
 
Prin proiect se va realiza creșterea eficienței energetice (implicit îmbunătățirea încadrării energetice) a unității de invățământ prin anveloparea termică a acesteia, modernizarea instalației de iluminat și a celei de distribuție a agentului termic pentru incălzire și apă caldă. Se va promova utilizarea surselor de energie regenerabilă, mai curate, cu emisii reduse de carbon și eficiente din punct de vedere comercial prin realizarea lucrărilor și dotărilor specifice proiectate. De asemenea, se va optimiza utilizarea eficientă a fondurilor publice prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică a unității de invățământ (lucrări menite să elimine reparațiile curente pentru o lungă perioadă de timp și să degreveze bugetul administrației publice locale).
 
Categorii de lucrări de bază (de creștere a eficienței energetice) propuse:
  A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
  B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
  C. Lucrări de instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu
  D. Lucrări de reabilitare a instalației de iluminat
  E. Lucrări conexe realizate odată cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii.
 
Valoarea totală a proiectului este de 5.568.185,24 lei lei din care finanțare nerambursabilă 5.426.119,75 lei.

Data începerii și data finalizării: 15.10.2018 – 31.12.2020

Codul MySMIS: 110405
 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...