Creşterea performanţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare

Învăţământ şi educaţie - 16 Mai, 2019

„Creşterea performanţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Şcoala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare”

 
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare
 
Obiectiv general: Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Avram Iancu din municipiul Baia Mare reprezintă eficientizarea consumului de energie a clădirilor școlii și reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea surselor regenerabile de energie
- lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirilor (parte opacă și vitrată);
- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
- lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădire;
 
Obiectiv specific 1: Creșterea eficienței energetice (implicit îmbunătățirea încadrării energetice) a unității de invățământ prin anveloparea termică a acesteia, modernizarea instalației de iluminat și a celei de distribuție a agentului termic pentru incălzire și apă caldă. Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă, mai curate, cu emisii reduse de carbon și eficiente din punct de vedere comercial prin realizarea lucrărilor și dotărilor specifice proiectate. Optimizarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică a unității de învățământ (lucrări menite să elimine reparațiile curente pentru o lungă perioadă de timp și să degreveze bugetul administrației publice locale).
 
Implementarea măsurilor de eficiență energetică propuse prin proiect va duce la:
- Îmbunătățirea condițiilor de confort termic și igienă în interiorul instituției de învățământ;
- Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice ale clădirilor reabilitate termic;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum.
 
Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): 5.167.322,64 lei, inclusiv TVA, din care finanțare nerambursabilă: 4.967.719,02 lei.

Data începerii: 25.02.2019
 
Data finalizării: 01.02.2021.

Codul MySMIS: 111419
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Primarul Municipiului Baia Mare,
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Se incarca...