Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială ''Nicolae Bălcescu''

Învăţământ şi educaţie - 08 Ianuarie, 2019
 
Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în unitatea de învăţământ Scoala Gimnazială “Nicolae Balcescu” Baia Mare

Scopul proiectului: îmbunătăţirea protecţiei termice a şcolii şi a sălii de sport şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Municipiul Baia Mare, prin anveloparea termică a părţii opace şi părţii vitrate a celor două corpuri - şcoala şi sala de sport, schimbarea sistemului clasic de încălzire, reabilitarea termică a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice – centrală pe biomasă sub formă de peleţi, reabilitarea instalaţiei de iluminat.

După implementarea proiectului, se vor obtine următoarele rezultate:
 
Indicator de realizare (de output) aferent clădirii şcolii: 
Nivel anual specific gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2): 
- valoare la început proiect 133,15, valoare la final proiect: 30,07;
Consumul anual de energie primară (kWh/an):
- valoare la început proiect 804659,78, valoare la final proiect: 284664,88.
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii şcolii (de rezultat):
Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):
- valoare la început proiect: 53,924, valoare la final proiect: 10,34.
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii şcolii (de realizare):
Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total:
- valoare la început proiect: 360,16, valoare la final proiect: 89,72, din care:
- pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 273,65, valoare la final proiect: 26,02
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total:
- valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 89231,32 din care:
- pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 89231,32
- pentru preparare apa caldă de consum: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect:
17229,40.
La nivel de proiect, prin măsurile propuse, consumul annual de energie din surse regenerabile va acoperi cca. 31,35 % din consumul annual de energie primară.
 
Indicator de realizare (de output) aferent clădirii sălii de sport:
Nivel anual specific gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2):
- valoare la început proiect 20,86, valoare la final proiect: 5,90;
Consumul anual de energie primară (kWh/an):
- valoare la început proiect 123601,72, valoare la final proiect: 47920,79.
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii sălii de sport (de rezultat):
Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):
- valoare la început proiect: 8,556, valoare la final proiect: 2,16.
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii sălii de sport (de realizare):
Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total:
- valoare la început proiect: 453,24, valoare la final proiect: 133,48, din care:
- pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 319,90, valoare la final proiect: 13,21
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total:
- valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 11519,27 din care:
- pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 11519,27
La nivel de proiect, prin măsurile propuse, consumul annual de energie din surse regenerabile va acoperi cca. 24,04 % din consumul annual de energie primară.
 
Valoarea totală a proiectului: 3.104.208,21 lei din care
Finanțare nerambursabilă: 2.543.376,11 lei din care:
Valoare eligibila nerambursabilă din FEDR: 2.205.989,48 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 337.386,63 lei
Data începere proiect: 13.08.2018
Data finalizare proiect: 31.03.2021
 
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Titlul proiectului: “Creșterea eficienței energetice în unitatea de învăţământ Scoala Gimnazială Nicolae Balcescu Baia Mare”
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
Se incarca...