Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială ''Ion Luca Caragiale''

Învăţământ şi educaţie - 08 Octombrie, 2018
 
Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare

Obiectiv specific: Creşterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale "Ion Luca Caragiale" din municipiul Baia Mare prin lucrări de reabilitare termică și eficientizare energetică, în termen de 32 luni

Rezultat previzionat: Consum energetic scăzut al clădirii instituţiei de învăţământ:
 
După realizarea lucrărilor, se vor obţine (conform Auditului Energetic realizat): reducerea consumului total anual specific de energie finală de la 267,600 la 100,600 kWh/m2an, reducerea consumului total anual specific de energie finală pentru încălzire spaţii de la 223,830 la 69,650 kWh/m2an - o reducere de 68,88%, reducere gaze cu efect de seră de 136.723,17 kg CO2/an, reducerea consumului total anual specific de energie finală pentru iluminat de la 22,050 la 9,190 kWh/m2an, consum total anual specific de energie finală din surse regenerabile 47,52 kWh/m2an, energia din surse regenerabile atingând 30,01% din total consum de energie primara al clădirii.
 
Indicator de realizare (de output) aferent clădirii:
Nivel anual specific gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2/an):
- Valoare la început proiect 179,72; Valoare la final proiect: 42,90
Consumul anual de energie primară (kWh/an):
- Valoare la început proiect 1089316,86; Valoare la final proiect: 399.963,92.
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat):
Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):
- Valoare la început proiect: 72,65; Valoare la final proiect: 14,40.
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare):
Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWH/m2/an) total:
- Valoare la început proiect: 345,06; Valoare la final proiect: 88,68, din care:
- pentru încălzire/răcire: Valoare la început proiect: 261,88, Valoare la final proiect: 25,89;
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total:
- Valoare la început proiect: 0; Valoare la final proiect: 120010,81, din care:
-pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 120010,81;
- pentru preparare apă caldă de consum: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 0;
-electric: valoare la început proiect: 0, valoare la final: 0.
 
Valoarea totală a proiectului: 4.775.218,79 lei, din care finanțare nerambursabilă: 4.434.362,02 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.846.130,32 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 588.231,70 lei

Data începere proiect: 10.09.2018

Data finalizare proiect: 31.05.2021
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
 
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...