Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială ''Dr. Victor Babeș''

Învăţământ şi educaţie - 25 Octombrie, 2018
 
Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare

Obiectivul specific: Creşterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale "Dr. Victor Babeş" din municipiul Baia Mare prin lucrări de reabilitare termică și eficientizare energetică, în termen de 32 luni.

Rezultat: Consum energetic scăzut al clădirii instituţiei de învăţământ
 
După realizarea lucrărilor, se vor obţine (conform Auditului Energetic): reducerea consumului total anual specific de energie finală de la 292,600 la 94,700 kWh/m2an, reducerea consumului total anual specific de energie finală pentru încălzire spaţii de la 245,790 la 60,450 kWh/m2an - o reducere de 75,41%, reducerea gaze cu efect de seră de 157.771,87 kg CO2/an, reducerea consumului total anual specific de energie finală pentru iluminat de la 21,460 la 8,940 kWh/m2an, consum total anual specific de energie finală din surse regenerabile 24,07 kWh/m2an, energia din surse regenerabile atingând 12,62% din total consum de energie primară al clădirii.
 
Indicator de realizare (de output) aferent clădirii:
Nivel anual specific GES (echivalent tone CO2/an):
- valoare la început proiect: 231,80, valoare la final proiect: 74,02;
Consumul anual de energie primară (kWh/an):
- valoare la început proiect: 1.396.239,93, valoare la final proiect: 570.513,72.
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat):
Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):
- valoare la început proiect: 94,078, valoare la final proiect:26,52
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare):
Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWH/m2/an) total:
- valoare la început proiect: 373,46, valoare la final proiect: 133,34, din care:
- pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 287,57, valoare la final proiect: 42,57
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total:
- valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 71991,83 din care:
- pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 71991,83
-pentru preparare apă caldă de consum: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 0
-electric: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 0.
 
Valoarea totală a proiectului: 5.231.070,74 lei, din care finanțare nerambursabilă: 4.822.207,87 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.182.527,24

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 639.680,63 lei

Data începerii proiectului: 31.10.2014

Data semnării contractului de finanţare: 04.10.2018

Data finalizării proiectului: 31.05.2021
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
 
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...