Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Liceul cu Program Sportiv

Învăţământ şi educaţie - 29 Octombrie, 2018
 
ANUNT PROIECT
 
Titlul proiectului: "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Liceul cu Program Sportiv" Baia Mare, cod SMIS 110443.

Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare.

Contract de finanțare nr.3154/15.10.2018.

Părțile implicate: Ministerul DezvoltăriiRegionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 /Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar / Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare în calitate de Beneficiar.

Obiectiv general: Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Vasile Alecsandri din municipiul Baia Mare; reducerea consumului de combustibil convențional utilizat la prepararea agentului termic pentru incălzire; reducerea cheltuielilor cu încălzirea în perioada de iarnă; reducerea costurilor cu climatizarea în perioada de vară prin realizarea unor lucrări corespunzătoare:
- lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (parte opacă și vitrată)
- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
- lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădiri

Obiectiv specific 1: Creșterea eficienței energetice (implicit îmbunătățirea încadrării energetice) a celor două clădiri ale unității de invățământ prin anveloparea termică a acestora, modernizarea instalației de iluminat și a celei de distribuție a agentului termic pentru incălzire și apă caldă.

Obiectiv specific 2: Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă, mai curate, cu emisii reduse de carbon și eficiente din punct de vedere comercial prin realizarea lucrărilor și dotărilor specifice proiectate.

Obiectiv specific 3: Optimizarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică la cele două clădiri ale unității de invățământ (lucrări menite să elimine reparațiile curente pentru o lungă perioadă de timp și să degreveze bugetul administrației publice locale).

Implementarea măsurilor de eficiență energetică propuse prin proiect va duce la:
- Imbunătățirea condițiilor de confort de termic și igienă în interiorul instituției de învățământ;
- Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice ale clădirii reabilitate termic;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
 
Grup țintă: Proiectul propus va avea efecte directe și indirecte asupra mai multor categorii de beneficiari identificați în funcție de gradul în care vor beneficia de avantajele determinate de reabilitarea termică a acestei unități școlare.

Beneficiarii direcți ai acestui proiect/grupul-țintă:
- cei 699 de elevi
- cele 55 de cadre didactice
- 10 persoane încadrate ca personal didactic auxiliar
- 14 persoane încadrate ca personal nedidactic

Beneficiarii indirecți (publicul larg) sunt reprezentați de cei 135855 de locuitori ai municipiului Baia Mare (conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Baia Mare respectiv conform celui mai actual recensământ efectuat).

Beneficiarii indirecți_intermediari (publicul profesionist) vor fi reprezentați de firmele care vor fi contractate – în cadrul procedurilor de achiziţii publice – în vederea furnizării unor bunuri/servicii/lucrări necesare implementării proiectului.

Categorii de lucrări de bază (de creștere a eficienței energetice) propuse:

 A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
 B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 C. Lucrări de instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu
 D. Lucrări de reabilitare a instalației de iluminat
 E. Lucrări conexe realizate odată cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii.
 
Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): 6.640.066,42lei inclusiv TVA din care finanțare nerambursabilă: 6.058.913,73 lei.
 
Data începerii şi finalizării proiectului: 15.10.2018 - 31.04.2021.
 
 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...