Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Gradiniţa cu Program Prelungit nr. 10

Învăţământ şi educaţie - 31 Octombrie, 2018
 
ANUNT PROIECT
 
Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Gradiniţa cu Program Prelungit nr. 10 Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare
 
Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare.
Contract de finanțare nr: 3134/27.09.2018

Părțile implicate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 /Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar / Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare în calitate de Beneficiar.

Obiectiv general: Reabilitarea termică a Grădiniţei cu program prelungit nr 10 Baia Mare din municipiul Baia Mare reprezintă eficientizarea consumului de energie a clădirii grădiniţei si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea surselor regenerabile de energie
- lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (parte opacă și vitrată)
- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
- lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădire

Obiectiv specific: Creșterea eficienței energetice (implicit îmbunătățirea încadrării energetice) a unității de invățământ prin anveloparea termică a acesteia, modernizarea instalației de iluminat și a celei de distribuție a agentului termic pentru incălzire și apă caldă. Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă, mai curate, cu emisii reduse de carbon și eficiente din punct de vedere comercial prin realizarea lucrărilor și dotărilor specifice proiectate. Optimizarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică a unității de invățământ (lucrări menite să elimine reparațiile curente pentru o lungă perioadă de timp și să degreveze bugetul administrației publice locale).

Implementarea măsurilor de eficiență energetică propuse prin proiect va duce la:
  • Imbunătățirea condițiilor de confort de termic și igienă în interiorul instituției de învățământ;
  • Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice ale clădirii reabilitate termic;
  • Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
  • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Grup țintă: Proiectul propus va avea efecte directe și indirecte asupra mai multor categorii de beneficiari identificați în funcție de gradul în care vor beneficia de avantajele determinate de reabilitarea termică a acestei unități școlare. 

Beneficiarii direcți ai acestui proiect/grupul-țintă:
- cei 101 de elevi 
- cele 12 cadre didactice 
- 2 persoane încadrate ca personal didactic auxiliar
- 10 persoane încadrate ca personal nedidactic

Beneficiarii indirecți (publicul larg) sunt reprezentați de cei 135855 de locuitori ai municipiului Baia Mare (conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Baia Mare respectiv conform celui mai actual recensământ efectuat). 
Beneficiarii indirecți_intermediari (publicul profesionist) vor fi reprezentați de firmele care vor fi contractate – în cadrul procedurilor de achiziţii publice – în vederea furnizării unor bunuri/servicii/lucrări necesare implementării proiectului.

  Categorii de lucrări de bază (de creștere a eficienței energetice) propuse:

  • A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
  • B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
  • C. Lucrări de instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu
  • D. Lucrări de reabilitare a instalației de iluminat
  • E. Lucrări conexe realizate odată cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): 1.368.828,32lei inclusiv TVA din care finanțare nerambursabilă: 1.253.712,42 lei.
 
Data începerii şi finalizării proiectului: 27.09.2018 - 30.10.2020.

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Se incarca...