Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu Program Prelungit ''Micul Prinț'' Baia Mare

Învăţământ şi educaţie - 08 Octombrie, 2018
 
Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare

Obiectiv specific: Creşterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit Micul Prinț din municipiul Baia Mare prin lucrări de reabilitare termică și eficientizare energetică, în termen de 31 luni

Rezultat previzionat: Consum energetic scăzut al clădirii instituţiei de învăţământ:
 
După realizarea lucrărilor, se vor obţine (conform Auditului Energetic realizat): reducerea consumului total anual specific de energie finală de la 304,800 la 115,000 kWh/m2an, reducerea consumului total anual specific de energie finală pentru încălzire spaţii de la 236,800 la 60,26 kWh/m2an - o reducere de 74.55%, reducerea gazelor cu efect de seră de 59.120,00 kg CO2/an, reducere consum total anual specific de energie finală pentru iluminat de la 22,600 la 9,420 kWh/m2an, consum total anual specific de energie finală din surse regenerabile 51,76 kWh/m2an, energia din surse regenerabile atingând 31,63% din total consum de energie primară al clădirii.
 
Indicator de realizare (de output) aferent clădirii:
Nivel anual specific gaze cu efect de seră (echivalent tone CO2):
- valoare la început proiect 79,90, valoare la final proiect: 18,78;
Consumul anual de energie primară (kWh/an):
- valoare la început proiect 481.556,96, valoare la final proiect: 175.841,93.
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat):
Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep):
- valoare la început proiect: 32,417, valoare la final proiect: 6,73.
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare):
Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total:
- valoare la început proiect: 368,52, valoare la final proiect: 97,20, din care:
- pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 277,06, valoare la final proiect: 30,77
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total:
- valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 55617,32 din care:
- pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 33601,92
- pentru preparare apa caldă de consum: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect:
22015,40
- electric: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 0.
 
Valoarea totală a proiectului: 1.904.799,03 lei, din care finanțare nerambursabilă: 1.633.944,11 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.417.196,42

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 216.747,69 lei

Data începerii proiectului: 31.08.2018

Data finalizării proiectului: 31.05.2021
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...