Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național ''Mihai Eminescu''

Învăţământ şi educaţie - 11 Octombrie, 2018
 
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt semnatarii contractului de finanțare pentru implementarea proiectului ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare,corp școală 1 și sala de sport”, cod SMIS 114990, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.
Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice a două clădiri publice, corp școală 1 și sala de sport, aparținând Colegiului Național Mihai Eminescu, prin lucrări de reabilitare termică și utilizarea energiei din surse regenerabile. Efectele realizării proiectului sunt: gestionarea inteligentă a energiei, reducerea emisiilor de CO2, ameliorarea aspectului urbanistic și creșterea valorii arhitecturale a municipiului Baia Mare.
Obiectivele specifice ale proiectului, atinse după implementarea acestuia și vizând ansamblul celor două corpuri de clădire, sunt:
1. Scăderea consumului de energie finală din surse neregenerabile cu 59, 48 tep (tone echivalent petrol)
2. Scăderea anuală a gazelor cu efect de seră la 139, 67 echivalent tone CO2
3. Scăderea consumului anual de energie primară la 70% din cantitatea actuală
4. Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile sub valoarea de 15 kWh/mp/an
6. Atingerea unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primară realizat din surse regenerabile de energie.
Rezultatele proiectului, atinse după implementarea acestuia și vizând ansamblul celor două corpuri de clădire, sunt:
1. Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră va scădea de la 177,94 la 38,27 echivalent tone CO2.
2. Consumul anual de energie primară va scădea de la 1.073.130,05 la 365.022,78 kWh/an.
3. Consumul anual de energie finală în clădirile publice (din surse neregenerabile) va scădea de la 72,17 la 12,69 tep.
4. Consumul anual specific de energie primară în clădirile publice (din surse neregenerabile) va scădea de la 367, 19 la 85,76 kWh/mp/an
din care consumul pentru încălzire/răcire va scădea de la 275,26 la 13,08 kWh/mp/an
5. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește de la 0 la 114.398,46 kWh/an
6. Procentul (%) din total consum energie primară dupa implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile (la nivel de proiect: corp scoala 1+sala de sport) este 28,63
 
Perioada de implementare a proiectului este de 77 de luni, interval cuprins între datele 31.10.2014 și 28.02.2021.

Valoarea totală a proiectului este 4.206.060, 60 lei.
Valoarea totală a contribuției publice este de 3.838.354,78 lei. Această valoare este defalcată în :
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 3.262.601, 56 lei
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 498.986,12 lei
- valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, UAT Municipiul Baia Mare, 76.767, 10 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA, asumată de Beneficiar, este de 367.705, 82 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...