Smart Lighting în Municipiul Baia Mare

Dezvoltare urbană - 13 Martie, 2024

Anunț de presă

februarie 2024
 
„Smart Lighting în Municipiul Baia Mare”
 
Municipiul Baia Mare a semnat in 19.12.2023 cu Administratia Fondului de Mediu contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul “Smart Lighting în Municipiul Baia Mare”.
 
Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare
 
Proiectul este finanțat prin „Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” , program implementat la nivel național de către Administratia Fondului pentru Mediu.
 
Obiectul Programului vizeaza modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED, extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.
 
Amplasamentul: B-dul Republicii -tronson B-dul.Traian-B-dul.Unirii, Sens giratoriu B-dul Unirii- B-dul. Republicii, toate strazile, aleiile pietonale, parcarile, parcurile, din perimetrul format de Bdul Republicii-str.V.Alecsandrii-str.A.Muresanu-str.Tineretului-rau Sasar .
 
Categorii de lucrari prevazute:
    •  Deconectare sistem de iluminat public;
    •  Demontare corpuri de iluminat vechi;
    •  Demontare console si bratari -unde este cazul
    •  Montare console si bratari noi- unde este cazul
    •  Montare corpuri de iluminat cu LED (cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață );
    •  Realizare conexiuni electrice;
    •  Achiziționarea/instalarea unui sistem de telegestiuneailuminatului public
 
Valoarea totală a proiectului: 5.946.405,96 lei inclusiv TVA din care finantare nerambursabilă solicitată - 4.999.301,86 lei ( 100%).
 
Nr. contract: 551/F/GES/19.12.2023
 
Data inceperii si finalizării proiectului este 19.12.2023 - 19.06.2025

 
 
p.Primar
Viceprimar desemnat
Ioan Doru Dăncuș
 
UAT Municipiul Baia Mare
430311, Str. Gheorghe Șincai, nr. 37 
Telefon 262 / 211 001, Fax: 0262 / 212 332

 
 
 
Proiect cofinanțat din Fondul pentru mediu
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...