Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona ''Pintea Viteazul'', Municipil Baia Mare, Cod SMIS: 129563

Dezvoltare urbană - 15 Aprilie, 2021

Proiect

Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona "Pintea Viteazu",
Municipiul Baia Mare
Cod SMIS: 129563

 
 
Beneficiarul proiectului: Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială – lider de parteneriat UAT Municipiul Baia Mare

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate social din ZUM Gării-extinsă a Municipiului Baia Mare.
 
Obiectivul general al proiectului are în vedere îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate din ZUM Gării - extinsă, contribuind la promovarea coeziunii sociale prin îmbunătăţirea mediului construit, reabilitarea zonelor verzi, crearea spaţiilor recreative, facilitarea accesului persoanelor defoavorizate la servicii sociale, medicale, educative şi de ocupare. Acest obiectiv va fi atins printr-o abordare integrată şi participativă, prin promovarea unor măsuri centrate pe nevoile identificate în ZUM Gării-extinsă. Integrarea acestei zone marginalizate în circuitul urban al municipiului Baia Mare, prin activităţile de regenerare fizică, economică şi socială propuse prin proiect are ca efect imediat desegregarea persoanelor care locuiesc în ZUM Garii – extinsă şi astfel reducerea numărului zonelor marginalizate de la nivelul municipiului Baia Mare.
 
Obiectivele Specifice ale proiectului:
 
- Realizarea infrastructurii de acces (carosabil, trotuar) pentru Centrul de Zi "Pintea Viteazu"
- Realizarea reţelelor edilitare (alimentare cu apă, canalizare, energie electrică) pentru Centrul de Zi "Pintea Viteazu"
- Construire Centrul de Zi "Pintea Viteazu"
- Realizare spaţii de agrement urban (spaţii verzi, loc de joacă, teren de sport)
- Servicii integrate pentru grupul ţinta (populaţie defavorizată social) oferite in cadrul Centrului de Zi "Pintea Viteazu"
 
Indicatorii proiectului:
 
Denumire Indicator
Unitate
Măsură
Valoare
Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane
 
Metri pătraţi
 
5,907.00
Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane
 
Metri pătraţi
 
277.60
Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ Persoane 409.00
 
Valoarea totală a proiectului: 22.861.403,68 lei, din care: contribuţia Uniunii Europene (FEDR) – 9.468.670,15 lei; contribuţia naţională – 1.670.941,78 lei; cheltuieli neeligibile – 11.721.791,75 lei.
 
Data de începere a proiectului: 6 Decembrie 2017

Perioada de implementare a proiectului: 6 Decembrie 2017 – 29 Septembrie 2023.

Data semnării contractului de finanţare: 31 decembrie 2020
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http:// www.fonduri-ue.ro.
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș
 
 
 
Municipiul Baia Mare, Str. Gh. Șincai nr.37
430311, Baia Mare, România 
Telefon +40 262 213 824, Fax: +40 0262 212 332
Email: primar@baiamare.ro, Web: www.baiamare.ro

 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...