Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivel UAT Municipiul Baia Mare

Dezvoltare urbană - 31 Octombrie, 2023
05.10.2023

PROIECT

Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivel UAT Municipiul Baia Mare

 
 
Municipiul Baia Mare este beneficiarul contractului de finanţare pentru proiectul cu titlul „Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivel UAT Municipiul Baia Mare” finanţat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
 
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea independenței energetice la nivelul Municipiului Baia Mare, prin realizarea a 10 instalații fotovoltaice noi pentru acoperirea consumului propriu al unor instituții publice din municipiu.
 
În urma implementării acestui este proiect, se vor realiza capacități noi de producție de energie electrică și termică din surse regenerabile de tip solar si aerotermal, în vederea acoperirii consumului propriu și pentru asigurarea independenței energetice pentru Spitalul de Pneumoftiziologie dr. Nicolae Rușdea, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Colegiul de arte Baia Mare, Colegiul Tehnic Transilvania, Cresa nr. 3, Cresa nr. 5, Colegiul Național Mihai Eminescu, Școala gimnazială Ion Luca Caragiale, Școala gimnazială Lucian Blaga, Liceul teoretic Emil Racoviță. 
 
Valoarea totală a proiectului: este de 18.041.172,53 lei, din care finanțare nerambursabilă 14.354.586.54 lei.
 
Data începerii și data finalizării proiectului: 14.06.2023 – 31.12.2023
 
 
„Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operțional Infrastructură Mare 2014-2020”
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-eu.ro
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș
 
 
UAT Municipiul Baia Mare
430311, Str. Gheorghe Șincai nr.37 
Telefon +40 262 211 001
Fax: +40 0262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro
 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș
Se incarca...