Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia Mare

Dezvoltare urbană - 16 Ianuarie, 2020

Anunț de presă

Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public în
Municipiul Baia Mare

 
 
Titlul proiectului: „Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Baia Mare” - Codul My SMIS : 122316
Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare
Obiectivul general: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.
Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei prin Implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia Mare.
Obiectiv Specific Major: Optimizarea consumului de energie prin introducerea tehnologiei LED respectiv înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată.
 Obiectiv Specific 1 - Implementarea unui sistem de telegestiune pentru iluminatul public care va asigura monitorizarea/controlul celor 2807 corpuri de iluminat
 Obiectiv Specific 2 - Reducerea consumurilor energetice și implicit reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – CO2 prin scăderea cu până 59,73% tone CO2 din valoarea inițială
Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, din 20.02.2018 până la data de 31.07.2021.
Valoarea totală a proiectului: 10.501.721,07 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 8.926. 462,91 lei
 
 
 
 
Municipiul Baia Mare, Str. Gh. Șincai nr.37
430311, Baia Mare, România 
Telefon +40 262 213 824, Fax: +40 0262 212 332

 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Se incarca...