Extinderea și dotarea ambulatorului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie ''Dr. Nicolae Rușdea Baia Mare'' cod SMIS 124182

Dezvoltare urbană - 19 Noiembrie, 2019

Proiect: Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rușdea Baia Mare”
cod SMIS 124182

 
Beneficiar: Municipiul Baia Mare
 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite în ambulatoriul integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rușdea".
 
Scopul proiectului este extinderea si dotarea ambulatoriului pentru copii ş iadulţi, realizat în două spaţii total separate.Ambulatoriul pentru copii este amplasat la parterul clădirii propuse, pe partea de nord a clădirii, iar ambulatoriul pentru adulţi ocupă etajele 1, 2, 3 şi 4, accesul fiind separat, situat la parter, pe faţada de sud a clădirii. Spaţiile din interiorul ambulatoriului se dotează cu echipamente şi mobilier medical.
 
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Eficientizarea fluxurilor sanitare specifice ambulatoriului integrat ca urmare a măririi suprafeţei destinate ambulatoriului integrat şi a serviciilor conexe cu o suprafaţă desfăşurată la nivelurile parter si 4 etaje, totală de 1.408,10 mp.
2. Asigurarea conexiunii circuitelor dintre ambulatoriul existent şi cel nou realizat prin proiect.
3. Mărire agradului de igienă şi a controlului microbian prin asigurarea circuitelor specifice pentru pacienţii cu TBC şi a pacienţilor adulţi separaţi de copii.
4. Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap la nivelul serviciilor oferite în regim ambulatoriu prin crearea de facilităţi şi respectarea exigenţelor specifice persoanelor cu dizabilităţi.
5. Conformarea serviciilor medicale de pneumoftiziologie la medicina bazată pe dovezi prin asigurarea structurii și dotării specifice propuse prin protocoalele medicale pentru bolile respiratorii acute și cronice.
 
După implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:
   • unitate medicală extinsă şi dotată pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii;
   • extinderea cladirii C1-spital cu un corp de clădire cuprinzând ambulatoriu pe o suprafată desfaşurată de 1842,04 mp;
   • crearea unui nod de circulaţie verticală (scara existentă și doua ascensoare noi propuse) cu un hol comun prin care se va face legătura între cele doua corpuri de clădire: clădirea spitalului și a ambulatoriului;
   • secţii pentru copii şi secţii pentru adulti, separate între ele cu accesuri, cabinete şi circulaţii interioare total separate;
   • grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati pe fiecare nivel, cu toate obiectele sanitare prevăzute pentru persoane cu dizabilitati, cu butoane de urgenţă şi lămpi de semnalizare acustice si luminoase, montate deasupra usilor; accesul la ambulatoriul pentru copii si accesul la ambulatoriul pentru adulţi prevăzute cu rampe pentru cărucioare; un ascensor pentru 8 persoane, care poate fi utilizat de persoane cu dizabilităţi locomotorii.
   • ambulatoriu pediatric pneumologie - copii si ambulatoriu adulti, cu cabinete medicale, săli de tratamente, laborator, spaţii conexe chirurgie, toate dotate cu echipamente medicale, mobilier medical, instalaţii fluide medicale-oxigen
 
Indicatori prestabiliţi de realizare:
Unităţi medicale construite/reabilitate/modernizate/extinse/dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii): 1 unitate;
Beneficiari de infrastructură medicală construită, reabilitată, modernizată/extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii): 26.370 persoane.
 
 
Valoarea totală a proiectului: 10.816.955,45 lei din care: 
Finanțare nerambursabilă: 10.474.815,21 lei din care:
Valoare eligibila nerambursabilă din FEDR: 7.482.010,86 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 2.992.804,35 lei
Contribuția Municipiului Baia Mare: 342.180,24 lei
Data de începere a proiectului: 01.05.2018
Data de finalizare a proiectului: 30.06.2022 
Perioada de implementare a proiectului: 50 de luni

 
 
Primarul Municipiului Baia Mare,
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Se incarca...