Creşterea eficientei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie ''Dr. Nicolae Ruşdea''

Dezvoltare urbană - 08 Ianuarie, 2019
 
 

Beneficiar: Municipiul Baia Mare
 
Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie la unitatea sanitara - Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare.

Scopul proiectului: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Municipiul Baia Mare prin implementarea intervenţiilor de creştere a eficientei energetice –anveloparea termică a părţii opace şi a părţii vitrate, schimbarea sistemului clasic de incalzire al spitalului cu un sistem care utilizeaza energie regenerabila (pompe de caldura si panouri solare) si instalarea unui sistem de cogenerare pentru producere energie electrică si energie termica pentru consumul propriu al unităţii sanitare Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea.

După implementarea proiectului, se vor obtine următoarele rezultate:
 
Indicatori de proiect (suplimentar) aferent cladirii unitatii sanitare (de rezultat):
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep):
- valoare la început proiect 293,63, valoare la final proiect: 38,03;
 
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii unitatii sanitare:
Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total:
- valoare la început proiect: 508,00, valoare la final proiect: 114,66, din care:
- pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 326,40, valoare la final proiect: 14,73
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total:
- valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 192208,79 din care:
- pentru încălzire/răcire: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 80402,21
- pentru preparare apa caldă de consum: valoare la început proiect: 0, valoare la final proiect: 111806,58.
Dupa implementarea masurilor, din consumul anual de energie primara de 1.197.992,32 kWh/an, 16,04% energie este realizata prin utilizarea surselor regenerabile.
Indicatori prestabiliti de realizare: valoare tinta:
Reducerea gazelor cu efect de sera: Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent tone de CO2): 559,24
Scaderea consumului anual de energie primara a cladirii publice (KWh/an): 3.258.339,69.
 
Valoarea totală a proiectului: 17.497.566,50 lei din care
Finanțare nerambursabilă: 13.780.374,98 lei din care:
Valoare eligibila nerambursabilă din FEDR: 11.952.366,05 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.828.008,93 lei
Data începere implementare proiect: 04.10.2018
Data finalizare proiect: 31.07.2021
 
Primarul Municipiului Baia Mare
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
 
 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  
Se incarca...