Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF6, Cod SMIS 118514

Dezvoltare urbană - 10 Ianuarie, 2020
 
 
Proiect
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare-CF6
 

Beneficiarul proiectului: Municipiul Baia Mare
Obiectivul general al proiectului: creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare pentru un număr de 5 imobile situate la adresele: Str. Victor Babes nr. 19; Str. Ioan Luca Caragiale nr. 11; Str. Ciprian Porumbescu nr. 2; Str. Dimitrie Cantemir nr. 3; Str. Dimitrie Cantemir nr. 7.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectiv specific 1 - Reabilitarea termica a blocului de locuințe situat pe str. Victor Babes nr. 19 ;
Obiectiv specific 2 - Reabilitarea termica a blocului de locuințe situat pe str. Ioan Luca Caragiale nr. 11;
Obiectiv specific 3 - Reabilitarea termica a blocului de locuințe situat pe str. Ciprian Porumbescu nr. 2 ;
Obiectiv specific 4 - Reabilitarea termica a blocului de locuințe situat pe str. Dimitrie Cantemir nr. 3 ;
Obiectiv specific 5 Reabilitarea termica a blocului de locuințe situat pe str. Dimitrie Cantemir nr. 7.
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică propuse prin proiect va duce la îmbunatăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic în interiorul apartamentelor, reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice ale clădirilor reabilitate termic, reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie şi, nu în ultimul rând, sporirea aspectului estetic, din punct de vedere urbanistic.
Rezultate proiect: Blocurile din Str. Victor Babes nr. 19; Str. Ioan Luca Caragiale nr. 11; Str. Ciprian Porumbescu nr. 2; Str. Dimitrie Cantemir nr. 3; Str. Dimitrie Cantemir nr. 7 reabilitate termic şi eficientizate din punct de vedere energetic.
Indicatori prestabiliţi de realizare:
• Eficienţa energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie: 236 nr. gospodării;
• Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră: 485,66 Echivalent tone de CO2.
Indicatori suplimentari de realizare:
• Scăderea consumului anual de energie primară - total proiect: 2.790.350.81 kWh/an;
• Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire - total proiect: 146,897 kWh/m2/an;
• Scăderea consumului anual specific de energie - total proiect: 147,14 kWh/m2/an.
Valoarea totală a proiectului este 7.708.725,84 lei, din care finanțare nerambursabilă: 4,096,756.73 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 3.482.243,21 lei;
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 614.513,52 lei;
Data inceperii proiectului este 01.02.2014 (data iniţială de realizare a documentaţiei tehnice)
Perioada de implementare a proiectului: 01.08.2014 (data iniţierii documentaţiei tehnice);
Data semnării contractului de finanțare: 06.12.2019
Codul My SMIS: 118514
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
  
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
 
 
Se incarca...