Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF5, Cod SMIS 117395

Dezvoltare urbană - 06 Ianuarie, 2020
 
 
Proiect
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare-CF5
 

Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare
Obiectivul general: Sprijinirea eficientizării energetice a 4 clădiri rezidențiale din municipiul Baia Mare, avand urmatoarele deziderate: creșterea eficienţei energetice; promovarea, reducerea cheltuielilor cu încălzirea locuințelor pe timp de iarnă; reducerea consumului de combustibil convențional utilizat la prepararea agentului termic; menținerea unui consum redus de energie și limitarea gazelor cu efect de seră; îmbunătățirea aspectului cromatic și estetic al clădirilor rezidențiale din municipiul Baia Mare.
Obiectiv Specific Major: Sprijinirea eficientizării energetice a 4 clădiri rezidențiale din municipiul Baia Mare (bd. Republicii nr.52, bd.Traian nr.6, str.Victoriei nr.57, str. George Coșbuc nr.14) prin realizarea de lucrări de bază și lucrări conexe specifice.
Obiectiv Specific 1 - Promovarea utilizării resurselor de energie regenerabilă și implicit educarea energetică a populației prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică dar și prin campania de informare și publicitate din cadrul proiectului.
Obiectiv Specific 2 - Reducerea consumurilor de energie termică și electrică atât prin implementarea măsurilor de termoizolare cât și prin soluțiile tehnice propuse în ceea ce privește sistemul de iluminat din clădirile care fac obiectul proiectului.
Prin implementarea măsurilor de eficienţă energetică (în blocurile de locuinţe) se vor îmbunătăți considerabil condiţiile de viaţă ale proprietarilor prin:
• Sporirea confortului interior
• Reducerea consumurilor energetice
• Reducerea costurilor de intretinere pentru încălzire si apă caldă menajeră.
Valoarea totală a proiectului este 6,445,900.04 lei,din care finanțare nerambursabilă 3,818,971.0 lei (contribuţia UE 3.246.125,36 lei şi contribuţia naţională 572.845,65 lei)
Data inceperii si finalizării proiectului este 05.01.2014 - 31.12.2020
Data semnării contractului de finanțare 31.10.2019
Codul My SMIS: 117395
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
  
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
 
 
Se incarca...