Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF4, Cod SMIS 118895

Dezvoltare urbană - 09 Ianuarie, 2020
 
 
Proiect
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare-CF4
 

Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare
Obiectivul general al proiectului: Creşterea eficienţei energetice în 7 cladiri rezidenţiale din Municipiul Baia Mare, ceea ce va conduce la un consum redus de energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS1: Reabilitarea clădirilor rezidenţiale existente, marea majoritate vechi şi cu proprietăţi termice scăzute
2. OS2: Reducerea consumului de energie termică pentru încălzire în imobilele propuse
3. OS3: Reducerea emisiilor poluante datorate consumului specific de caldură
4. OS4: Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin sporirea confortului interior şi reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire.
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin: îmbunataţirea condiţiilor de confort interior; reducerea consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.
Rezultate proiect: Reabilitare termică şi eficientizare energetică a 7 blocuri de locuinţe: BD. BUCURESTI NR. 28; BD. DECEBAL NR. 2; BD. DECEBAL NR. 12; BD. DECEBAL NR. 14; BD. DECEBAL NR. 20; BD. INDEPENDENŢEI NR. 20; STR. VICTORIEI NR. 45/A.
Categorii de lucrări de bază (de creștere a eficienței energetice) propuse:
A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: Izolarea termică a faţadelor – parte opacă; Izolarea termică a fațadelor – parte vitrată; Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor; Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă; Izolarea termică a planşeului peste subsol (5 blocuri);
B. Înlocuire lifturi (4 blocuri);
C. Lucrări conexe executate odată cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii.
Valoarea totală a proiectului este de 14.013.423,70 lei, din care: contribuţia Uniunii Europene (FEDR) - 6.974.139,07 lei; contribuţia naţională - 6.700.643,39 lei; cheltuieli neeligibile – 338.641,24 lei.
Data inceperii proiectului este 01.02.2014 (data iniţială de realizare a documentaţiei tehnice)
Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2014 – 31.07.2022
Data semnării contractului de finanțare: 18.12.2019
Codul My SMIS: 118895
 
 
Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
 
  
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
 
 
Se incarca...