Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF2, Cod SMIS 117262

Dezvoltare urbană - 24 Decembrie, 2019
Proiect
"Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF2”
Cod SMIS 117262
 
Beneficiar: Municipiul Baia Mare
 
Obiectivul general:
Creșterea eficienței energetice a unui număr de 5 blocuri de locuințe din Baia Mare (209 locuințe) prin atingerea următoarelor deziderate:
- lucrări de reabilitare termică, având ca efect reducerea emisiilor de CO2;
- reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire sub 100 kWh/mp/an;
- creșterea gradului de confort locativ al imobilului și ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.
 
Obiectivele specifice:
1. Creșterea eficienței energetice a celor 85 de gospodării ale blocului 7 din Bd Unirii Baia Mare prin lucrări de izolare termică a fațadei parte opacă și parte vitrată, închiderea balcoanelor, termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, înlocuirea celor 4 lifturi, alte lucrări conexe, într-o perioadă de 12 luni.
2. Creșterea eficienței energetice a celor 16 gospodării ale blocului 10 din str. Agriculturii din Baia Mare prin lucrări de izolare termică a fațadei parte opacă și parte vitrată, închiderea balcoanelor, izolarea termică a planseului peste ultimul nivel, construirea șarpantei blocului, alte lucrări conexe, într-o perioadă de 8 luni.
3. Creșterea eficienței energetice a celor 12 gospodării ale blocului 17 str. Avram Iancu din Baia Mare prin lucrări de izolare termică a fațadei parte opacă și parte vitrată, închiderea balcoanelor, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel al acoperișului tip șarpantă, izolarea termică a planșeului peste subsol, repararea șarpantei, alte lucrari conexe, într-o perioadă de 8 luni.
4. Creșterea eficienței energetice a celor 48 de gospodarii ale blocului 8 din Bd. București scările ABC împreună Bd Unirii blocul 6 sc D din Baia Mare prin lucrări de reabilitare termică a fațadei parte opacă și parte vitrată, închiderea balcoanelor, termo-hidroizolarea terasei și izolarea termică a șarpantei, înlocuirea corpurilor de iluminat din părțile comune,cu unele cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, înlocuirea circuitelor electrice din spațiile comune, alte lucrări conexe, într-o perioadă de 8 luni.
5. Creșterea eficienței energetice a celor 48 de gospodării ale blocului 2 din str. Ana Ipătescu din Baia Mare, prin lucrări de izolare termică a fațadei parte opacă și parte vitrată, închiderea balcoanelor, termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, înlocuirea circuitelor electrice din spațiile comune, alte lucrări conexe, într-o perioadă de 8 luni.
 
Astfel, după reabilitarea termică se va reduce consumul anual specific de energie pentru încălzire sub 100 kWh/mp/an, iar emisiile de gaze cu efect de sera vor scădea la aproximativ 50% față de emisiile inițiale.
 
Rezultate:
Beneficiarii direcți ai activităților proiectului vor fi proprietarii și locatarii imobilelor implicate – un număr total de 209 de apartamente – locuite de aproximativ 650 de persoane. Acestea vor beneficia de îmbunătățirea confortului termic interior al apartamentelor, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, de reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. Prin alocarea finanțării din fonduri europene, guvernamentale și locale, cetățenii vor beneficia de o reducere substanțială a costurilor de investiție, având astfel acces la lucrări pe care nu le-ar fi putut realiza din fonduri proprii.
 
Valoarea totală a proiectului: 8.496.608,28 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 4.077.969,71 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 719.641,72 lei
Valoarea contribuției eligibile a Municipiului Baia Mare: 3.198.407,63 lei
Valoarea contribuției neeligibile: 500.589,22 lei
Data de început a proiectului: 04.01.2014
Perioada de implementare a proiectului este 04.01.2014 - 31.10.2021

    
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
 
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Se incarca...