AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea de Nord Vest – POCU/82/3/7/106237

Dezvoltare urbană - 16 Februarie, 2018
Coordonatorul proiectului:
Municipiul Baia Mare

Partener:
SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL
Fundația Centrul Pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramures
SC Intratest SA

Perioada de implementare: 05 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2020


Valoarea proiectului: 16.209.867,01 lei


Sursă de finanţare: Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toti - Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocupării prin sustinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană


Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este susținerea antreprenoriatului sustenabil și crearea de locuri de muncă durabile prin intreprinderi cu profil non-agricol, în zona urbana din regiunea de Nord Vest a României.


Bugetul proiectului

Municipiul Baia Mare – 13.960.493,41 lei din care: 2.189.781,97 cheltuieli aferente derulării proiectului cu o cofinanțare de 44.066,44 lei si 11.770.440,00 lei Ajutor de Minimis.
CERC Baia Mare – 1.047.134,82 lei, din care cofinanțare 52.438,87 lei
CDIMM - 833.611,28 lei, din care cofinanțare 0 lei
Intratest – 490.378,57 lei, din care cofinanțare 24.560,74 lei.

Prin această linie de finanțare cei interesați să demareze o afacere vor putea primi o finanțare nerambursabilă de 40.000 euro/ plan de afaceri. În cadrul proiectului vor fi finanțate un număr de 66 de afaceri în Regiunea de Nord Vest (cu precădere în Județul Maramureș/ Municipiul Baia Mare). Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate intră sub incidența ajutorului de minimis. Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție.


Persoanele interesate să obțină finanțarea, trebuie să parcurgă 3 etape cadru, respectiv:

Etapa I – Formare antreprenorială
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de minim 360 de persoane care intenționează să-și creeze o afacere non agricolă în mediul urban din Regiunea Nord-Vest.
Persoanele interesate de demararea unei afaceri vor participa la un program de formare antreprenorială, ce va avea atât o componentă teoretică, cât și o componentă practică. La finalul cursurilor participanții vor putea obține un certificat de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială, recunoscut de ANC.
După finalizarea cursurilor participanții vor putea depune la administratorul schemei de minimis un Plan de Afaceri prin care vor solicita finanțare nerambursabilă pentru ideea lor de afaceri.
Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu format din reprezentanți ai mediului de afaceri din regiunea de implementare a proiectului și reprezentanti ai instituțiilor financiare bancare sau nonbancare. Evaluarea și selecția planurilor de afaceri va fi facută pe baza unei metodologii aprobate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE).
Persoanele a caror Planuri de Afaceri au fost aprobate, trebuie să efectueze stagii de practică cu o durata de 40 de ore, în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeasi grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE
Sprijinirea înființării și demararii activității pentru 66 de noi întreprinderi cu profil nonagricol localizate în mediul urban din Regiunea Nord-Vest, pe o perioada de 18 luni, în care să fie angajate minim 132 persoane.
Într-o prima fază administratorul schemei de antreprenoriat va furniza beneficiarilor servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat. Astfel, cei care doresc să demareze o afacere își vor completa cunoștințele și aptitudinile dobândite în cadrul formării și a stagiilor de practică.
După această fază pregatitoare cei selectați pentru a primi finanțarea vor trece la înființarea unei întreprinderi. Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Proiectul va duce, prin urmare și la cresterea numărului de locuri de muncă din regiunea de NV - minim 132 locuri de munca create și menținute timp de minimum 2 ani. Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, în două tranșe, după cum urmează:
• O transă inițială de maximum 70% din valoarea ajutorului de minimis,
• Diferența de 30% va fi acordată, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termen de 12 luni de la înființarea întreprinderii, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea transei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, transa finală nu se mai acordă.

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
În această etapă întreprinderile înființate vor fi monitorizate (6 luni). Întreprinderile care au beneficiat de finanțare au obligația menținerii activității, de asigurare a sustenabilitații ideii de afacere asumate, a atingerii rezultatelor asumate prin proiect și a menținerii locurilor de muncă create.
La finalul implementării proiectului, indiferent de cauzele care determină eventuala fluctuație a numărului de persoane angajate, firmele au obligația de a se asigura că numărul persoanelor angajate este cel puțin egal cu numărul total asumat inițial.


Descarcă fișiere atașate Afișul proiectului
Se incarca...