Dispoziții din 2020adăugată în 16 Aprilie, 2020 Dispoziția Primarului Nr. 591 din 14 aprilie 2020
privind completarea procedurii proprii pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Dispoziția nr. 1014/2018
Se incarca...