Dispoziția Primarului privind aprobarea procedurii proprii pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Atașat Dispoziția Primarului Nr. 1.014 / 10.08.2018 și anexa acesteia, privind aprobarea procedurii proprii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
Se incarca...