H.C.L. nr. 584 din 31.10.2018

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINȚE FAMILIALE ȘI INTRODUCEREA UNEI SUPRAFEȚE TEREN ÎN INTRAVILAN", generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vrancei F.N., iniţiatori: HOTCA ANAMARIA, HOTCA OANA și HOTCA FLOARE
Se incarca...