H.C.L. nr. 325 din 31.08.2023

privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru perioada 2023-2029, aferente Programului pentru şcoli al României
Descarcă fișiere atașate H.C.L. nr. 325 din 31.08.2023
Se incarca...