H.C.L. nr. 367 din 31.08.2022

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare: “Azil de Noapte” din cadrul ”Centrului Social Multifuncțional” din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
Se incarca...