H.C.L. nr. 310 din 30.09.2021

privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat în Baia Mare, Bd Unirii, nr. 10, pentru concesionarea acestuia în vederea modificării accesului extinderii existente la Cabinet de Tehnică Dentară ............
Se incarca...